Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Ἀθηνῶν: Δελτίο τύπου γιά τό ἐπικίνδυνο νομοσχέδιο ἀναδοχῆς παιδιῶν ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ἀθήνα, 24.5.2018.

Μέ θλίψη καὶ ἀγανάκτηση δεχθήκαμε τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Ἀθηνῶν τήν εἴδηση τῆς ὑπερψήφισης τοῦ νομοσχεδίου γιά τήν ἀναδοχή παιδιῶν ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια. Ὁ νόμος αὐτός, πού ἀποτελεῖ συνέχεια τοῦ ἄλλου περί σύναψης συμφώνου συμβίωσης ὁμοφυλοφίλων καί πρόδρομο τῆς ἀναγνώρισης τοῦ γάμου μεταξύ τους καί τῆς υἱοθεσίας ἐκ μέρους τους, ὄχι μόνο διαλύει κάθε ἔννοια φυσικῆς δομῆς τῆς οἰκογένειας, ἀλλά ἐπιπλέον στρέφεται ἐναντίον τῆς παιδικῆς ἀθωότητος. Ἀποτελεῖ ἐπίσης συνέχεια τῆς προκλητικῆς περιφρόνησης τῆς λαϊκῆς βούλησης ἀπό ὅσους τόν ψήφισαν.

Μέ τόν νόμο αὐτόν ἀθῶες παιδικές ὑπάρξεις γίνονται ἄβουλα ἀθύρματα σέ ἐνδεχόμενες ἄνομες ὀρέξεις ἀνθρώπων πού ἐπιμένουν νά νομιμοποιοῦν τίς διαστροφικές τους τάσεις. Ἐπιπλέον – καί τό κυριότερο – καταδικάζονται νά ζοῦν σέ «οἰκογένειες» πού μόνο πληγές, πόνο και αρνητικά πρότυπα διάλυση μποροῦν νά προσφέρουν στίς παιδικές τους ψυχές, καθώς τούς στεροῦν τό πρωταρχικό δικαίωμα νά ἀπολαμβάνουν ἀπό κοινοῦ τό μητρικό χάδι και μέ τήν πατρική ἀσφάλεια. Ἡ ἔλλειψη ἀνδρικοῦ καί γυναικείου προτύπου στήν οἰκογένεια, πατρικοῦ καί μητρικοῦ, προξενεί συνιστᾶ πνευματική ἀναπηρία γιά στά παιδιά, καθώς κολοβώνει ανατρέπει τήν ἰσόρροπη καί ἁρμονική ψυχοσωματική τους ἀνάπτυξη. Πῶς, ἀλήθεια, θά ἀπευθύνεται τό παιδί πρός τούς γονεῖς του τοῦ ἰδίου φύλου; Μέ τί προσφώνηση; Καί τί σωρεία ψυχολογικῶν τραυμάτων θά ἐπιφέρει στήν ψυχή τοῦ παιδιοῦ ἡ ἀγωγή του μέσα σέ τέτοιες «οἰκογενειακές» συνθῆκες; Ποιός θά ἀναλάβει ἀργότερα, μετά τήν ἐνηλικίωσή του, νά τό ἀποζημιώσει γιά τή βαρύτατη ἠθική καί ψυχολογική βλάβη πού θά ἔχει ἤδη ὑποστεῖ; Οἱ τραγικές ἐμπειρίες παιδιῶν πού μεγάλωσαν σέ ὁμόφυλα ζευγάρια , κυρίως στίς ΗΠΑ, διαψεύδουν τούς ἀντίθετους ἰσχυρισμούς.

Τό ἐπιχείρημα ὅτι μέ τόν τρόπο αὐτό ἀποφεύγεται ἡ ἱδρυματοποίηση τῶν παιδιῶν εἶναι εὐτελές. Ἡ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν σέ σύγχρονες παιδικές στέγες μέ ὅλη τήν προβλεπόμενη σχετική στήριξη ἀπό εἰδικούς τῆς ψυχικῆς ὑγείας, παιδοψυχιάτρους καί κοινωνικούς λειτουργούς, δέν ἀφήνει στίς ψυχές τῶν παιδιῶν τραύματα ἔλλειψης στοργῆς καί φροντίδας καί συμπτώματα ἱδρυματισμοῦ, ὅπως συνέβαινε παλαιότερα. Ἀντιθέτως ἡ ἐπίγνωση στό παιδί ὅτι ζεῖ σέ οἰκογενειακό περιβάλλον τοῦ δημιουργεῖ ἀθεράπευτα ὄχι μικρά ψυχολογικά προβλήματα ὅταν ἡ ἀπουσία κάποιου γονεϊκοῦ προτύπου, πατρικοῦ ἤ μητρικοῦ, ὑποκαθίσταται ἀπό γονέα τοῦ ἰδίου φύλου. Ποιός εἶναι ἐδῶ γιά τό παιδί ὁ πατέρας καί ποιός ἡ μητέρα του; Ἄλλωστε, ὑπάρχουν πάρα πολλά ἑτερόφυλα ζευγάρια που ἐπιθυμοῦν διακαῶς νά ἀναδεχθοῦν καί ἐν τέλει νά υἱοθετήσουν παιδί, καί δέν τούς δίνεται ἡ δυνατότητα, εἴτε λόγῳ περιορισμένου ἀριθμοῦ παιδιῶν, εἴτε λόγῳ γραφειοκρατίας.

Γιά τούς λόγους αὐτούς θεωροῦμε τόν ψηφισθέντα νόμο παράνομο, ἐπαίσχυντο καί ἐπικίνδυνο. Με βάση τα παραπάνω, αφενός, δηλώνουμε ὅτι μέ κάθε ἔννομο μέσο θά ἀγωνιστοῦμε γιά τήν κατάργησή του, καθότι αὐτός καταργεῖ αφαιρεί πρωταρχικό δικαίωμα στήν ποιότητα ζωῆς τοῦ παιδιοῦ καί αφετέρου καλοῦμε ὅλους τούς εὐαισθητοποιημένους συμπολίτες μας νά συμπράξουν.

 

Τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Ἀθηνῶν:

Ενωμένη Ρωμηοσύνη (Ε.ΡΩ.)

Ένωση Επιστημόνων Γυναικών

Εστία Πατερικών Μελετών

Μητέρες Επιστήμονες Πολύτεκνες

Μουσική Συντροφιά

Πανελλήνια Ένωση Γυναικών

Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.)

Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.)

Πανελλήνιος Ένωσις Γονέων «Ἡ Χριστιανική Αγωγή» (ΓΕΧΑ)

Πανελλήνιος Ορθόδοξος Ένωση (Π.Ο.Ε.)

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.)

Σύλλογος «Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης»

Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

Σύνδεσμος Ορθοδόξων Γυναικών Ευρώπης

Συντονιστική Φοιτητική Ένωση Βορειοηπειρωτικού Αγώνα (Σ.Φ.Ε.Β.Α.)

Χριστιανική Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Χ.Ε.Ε.Λ.)

Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων (Χ.Ε.Ε.)

Χριστιανική Φοιτητική Δράση (Χ.Φ.Δ.)

Χριστιανική Φοιτητική Ένωση (Χ.Φ.Ε.)

 

Σύλλογοι που υποστηρίζουν τις προσπάθειες:

Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα