Ἡ Ε.ΡΩ. Πατρῶν συμμετεῖχε στὸ Πανεθνικὸ Συλλαλητήριο τῶν Ἀθηνῶν κατὰ τῆς “Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν’’ στὶς 20 Ἰανουαρίου 2019

«ΕΛΛΑΣ – ΕΛΛΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» βροντοφώναξαν ἑκατοντάδες χιλιάδες πολίτες ποὺ ἔδωσαν πάλι τὸ δυναμικὸ παρὼν τὴν Κυριακὴ 20 Ἰανουαρίου 2019, στὴν πλατεῖα Συντάγματος στὴν Ἀθήνα,  στὸ μεγάλο συλλαλητήριο γιὰ τὴν Μακεδονία.

Παρὰ τὶς ἀντίξοες καιρικὲς συνθῆκες,καὶ  κυρίως τὴν προσπάθεια διάλυσης τοῦ συλλαλητηρίου μὲ τὴν ἀνεξέλεγκτη χρήση δακρυγόνων, μὲ τὸν ἐντυπωσιακὸ ὄγκο τῶν συμμετεχόντων, τὸ μεγάλο πάθος τῆς ἐκδήλωσης καὶ τὴν ἐθνικὴ ἑνότητα τοῦ πλήθους,στάλθηκε ἕνα ξεκάθαρο μήνυμα μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ὅτι δὲν εἶναι  ἀποδεκτὴ ἡ “Συμφωνία” ἀλλὰ καὶ κάθε σκέψη γιὰ τὴν χρήση τοῦ ὅρου «Μακεδονία» καὶ ἡ παραχάραξη τῆς ἱστορίας ἀπὸ τὸ γειτονικὸ “κράτος”.

Τὸ σωματεῖο ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ – Ε.ΡΩ.  (ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ) Πατρῶν, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ λείψει ἀπὸ τὸ Πανεθνικὸ κάλεσμα.  Ἀνταποκρινόμενη στὰ ἑκατοντάδες αἰτήματα συμπολιτῶν μας, διοργάνωσε ὁμαδική, συντεταγμένη μετάβαση καὶ συμμετοχὴ, στὸ Πανεθνικὸ Συλλαλητήριο στὸ Σύνταγμα,στὴν Ἀθήνα, μὲ τέσσερα λεωφορεῖα μὲ συνολικὸ ἀριθμὸ 215 μελῶν καὶ φίλων τῆς  Ε.Ρ.Ω. Πατρῶν .

Ἡ  Ε.ΡΩ. Πατρῶν συναισθανόμενη τὴν κρισιμότητα τῶν καιρῶν καὶ σύμφωνα μὲ τοὺς καταστατικούς της σκοπούς, θὰ ἐντείνει τὸ ἐπόμενο χρονικὸ διάστημα τὶς δραστηριότητες της, σύμφωνα μὲ τὸν Προγραμματισμὸ τῆς Παμμακεδονικῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς, γιὰ νὰ συμβάλλει  στὴν περαιτέρω εὐαισθητοποίηση τῶν συμπολιτῶν μας γιὰ τὸ Ἐθνικὸ Θέμα τῆς Μακεδονίας.

ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ – Ε.ΡΩ.  (ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ) – Παράρτημα Πατρῶν : enromiosini.patras@yahoo.gr

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα