Ἐκδήλωση – Ὁμιλία τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ στό Ἀγρίνιο μέ θέμα “Ἁγιορείτικα Μηνύματα” (ΒΙΝΤΕΟ)

Στό πλαίσιο παρουσίας τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου στό Ἀγρίνιο, ὁ Πανοσιολογιότατος Ἀρχιμανδρίτης Γέροντας Ἐφραίμ, Καθηγούμενος τῆς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, μίλησε στήν κατάμεστη αἴθουσα τοῦ Ἐπιμελητηρίου Αἰτωλοακαρνανίας. Τό θέμα τῆς ὁμιλίας του ἦταν “Ἁγιορείτικα μηνύματα.” Ἡ ἐκδήλωση διοργανώθηκε ἀπό τό Ἐπιμελητήριο Αἰτωλοακαρνανίας, τό παράρτημα τοῦ Κέντρου Ἑνότητας καί Μελέτης – Προβολῆς τῶν Ἀξιῶν “Ἑνωμένη Ῥωμηοσύνη”,τήν Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας καί τήν τηλεόραση τοῦ Ἀχελώου.

Στήν ἐκδήλωση ἀπηύθυναν χαιρετισμό ὁ Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κκ Κοσμᾶς, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐπιμελητηρίου Αἰτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Τσιχριτζῆς καί ὁ Ἐκπρόσωπος τοῦ Σωματείου Ἑνωμένη Ῥωμηοσύνη,Δημήτρης Μπόκας.

Στόν σύντομο χαιρετισμό του ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κκ Κοσμᾶς, μίλησε γιά τόν Ἁγιορείτη Ἡγούμενο, τόν ἱερομόναχο, τόν ἐργάτη τῆς Ἐκκλησίας ὁ ὁποῖος μέσα ἀπό τό Πανεπιστήμιο τῆς ἐρήμου καί τῆς ἀσκήσεως, ὅπως χαρακτηριστικά ἀνέφερε, “ἔχει πολλά νά μᾶς πεῖ, ὥστε νά ἔχουμε μέσα μας καθαρότητα καί φωτισμό γιά νά μποροῦμε νά κατανοήσουμε τά μυστήρια τοῦ οὐρανοῦ”. Μεταξύ ἄλλων ὁ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας εὐχαρίστησε τόν Καθηγούμενο τῆς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου πού ἔφερε στούς πιστούς τῆς Μητροπόλεως τήν μοναδική εὐλογία τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου.

Ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπιμελητηρίου Αἰτωλοακαρνανίας κ Παναγιώτης Τσιχριτζῆς στόν χαιρετισμό του τόνισε ὅτι, ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι τό τελευταῖο προπύργιο στήριξης τῆς ἀνθρωπιᾶς, τῆς ἀλληλεγγύης καί τῆς ψυχικῆς ἐνδυνάμωσης. Χαρακτηριστικά ὁ κ Τσιχριτζῆς ἀνέφερε:

“Σέ μιά ἐποχή πού οἱ ἀρχές καί οἱ ἀξίες ἔρχονται σέ δεύτερη μοίρα καί πολλές φορές ἡ ἰδιαιτερότητα θεωρεῖται προσόν, ἡ δέ συνεχόμενη ἀποδόμηση τῶν ὀρθῶν πρακτικῶν τῆς κοινωνίας καί ἰδιαιτέρως τῆς νεολαίας μας εἶναι σέ πρῶτο πλάνο, πιστεύουμε ὅτι ὁ ἐπαναπροσδιορισμός τῶν ἀνθρωπίνων ἀξιῶν εἶναι πρώτιστη ἀνάγκη. Πιστεύουμε πέρα ἀπό τήν ἀνθρώπινη προσπάθειά μας, γιά τήν στήριξη τῆς οἰκονομίας ἀλλά καί τῆς κοινωνίας , οἱ προσευχές σας νά στηρίζουν τόν ἀγῶνα πού κάνουμε.”

Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Σωματεῖου Ἑνωμένη Ῥωμηοσύνη, Δημήτρης Μπόκας, ἀνέφερε ὅτι ὁ λόγος τοῦ Γέροντα Ἐφραίμ δέν εἶναι ἁπλῶς κηρυκτικός καί διδαχτικός, ἀλλά μᾶς βοηθᾶ νά εἰσχωρήσουμε στήν ἀσκητική ἐμπειρία τοῦ Ἁγιορείτικου Μοναχισμοῦ. Ὁ κ Μπόκας εὐχαρίστησε θερμά τόν Ἡγούμενο, καθώς ὅπως εἶπε στέκεται δίπλα στό σωματεῖο καί βοηθᾶ στήν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ του,πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τήν Μελέτη καί Προβολή μέ κάθε μέσο (Ραδιόφωνο, Τηλεόραση,ἐκδόσεις,διαδίκτυο καί ἐκδηλώσεις) τῶν ἀξιῶν, δίνοντας ἐλπίδα, ἰδανικά καί ὄραμα στούς Νεοέλληνες, μέσα ἀπό τήν παιδεία καί τήν σωστή ἐνημέρωση μέ κεντρικό στόχο τήν οἰκογένεια καί τήν νεότητα.

Παίρνοντας τόν λόγο στήν συνέχεια ὁ Γέροντας Ἐφραίμ, ἀνέλυσε τίς ἐμπειρίες τῆς Ἁγιορείτικης Ζωῆς. Μεταξύ ἄλλων ὁ Γέροντας ἀνέφερε.

“’ Ἐμείς σάν Ἁγιορείτες,σάν ῥασοφόροι,ἀνησυχοῦμε πολύ. Ἀνησυχοῦμε διότι ὁ ἄνθρωπος ἔχει τήν ἀθάνατη ψυχή καί δέν μπορεῖ νά κάνει κάτι νά ἰσορροπήσει καί νά ὁλοκληρώσει τήν ζωή του ἐάν δέν δώσει σημασία στήν ἐποπτεία καί τήν ἐξυγίανση τῆς πνευματικῆς του ὑποστάσεως. Γι’ αὐτό βλέπετε ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει συνείδηση. Γιά παράδειγμα, ὅπως περπατάω στόν δρόμο καί σκοντάφτω καί πέφτω κι ἀμέσως πονάει τό πόδι μου, ἔτσι εἶναι καί ἡ συνείδηση. Μόλις φταίξουμε σέ κάτι,ἀμέσως νιώθουμε τύψεις συνειδήσεως. Γι’ αὐτό ἀδελφοί μου αὐτό τό μήνυμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους πού θέλω νά σᾶς πῶ,εἶναι ὅτι,δεν λέω ὅτι ὁ ἄνθρωπος θά ζήσει μιά ἀλάθητη ζωή, δέν λέω ὅτι θά ζήσει μιά ἀναμάρτητη ζωή. Ἀλλά ὅμως πρέπει νά ζήσει μιά ζωή μετανοίας.”

Σέ ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας του ὁ Γέροντας Ἐφραίμ ἀνέφερε:

“Λόγῳ τῆς θέσης μου καί τοῦ διακονήματος,ἦρθα σέ ἐπαφή μέ πολλούς ἀνθρώπους. Καί ἐκεῖ,στήν Μονή Βατοπαιδίου,ἔρχονται διάφοροι, πρόεδροι κτλ,καί βλέπω ὅτι πίσω ἀπό τήν θέση καί τόν πλοῦτο, πίσω ἀπό τήν κοινωνική αἴγλη δέν ὑπάρχει ἀνάπαυση ἐάν πράγματι δέν ἀναπαυθεῖ ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου μέσα στήν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Μέσα στήν Ἐκκλησία μποροῦμε νά βροῦμε αὐτό πού μᾶς λείπει. Καί ἀκριβῶς τί λείπει στόν ἄνθρωπο. Ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γι’ αὐτό ἀδελφοί μου, πῶς θά εὐσταθήσει ὁ ἄνθρωπος; Πῶς θά εὐημερήσει πνευματικά ὁ ἄνθρωπος; Πρέπει νά αἰσθανθεῖ τήν παρηγοριά. Νά αἰσθανθεῖ τήν παραμυθία. Τήν ἐξ οὐρανοῦ. Πρέπει νά πάρει ἐξ ὕψους δύναμη. Κι αὐτό τό παίρνει μέσα ἀπό τήν ἐκκλησία. Μέσα ἀπό τά μυστήρια. Στό τέλος τῆς ὁμιλίας,ἔγινε σειρά ἐρωτήσεων πνευματικοῦ περιεχομένου.

Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ ὅτι ὁ Γέροντας πραγματοποίησε συνάντηση μέ τόν Πρόεδρο τοῦ Ἐπιμελητηρίου κ. Παναγιώτη Τσιχριτζῆ καί ἐνημερώθηκε γιά τίς δράσεις καί τό ἔργο τοῦ Ἐπιμελητηρίου. Ἐπίσης ξεναγήθηκε στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ Φορέα καθώς καί στόν ἐκθεσιακό χῶρο, ὅπου ἐνημερώθηκε γιά ὅλα τά τοπικά προϊόντα πού παράγουν καί ἐκθέτουν οἱ ἐπιχειρήσεις τοῦ νομοῦ στόν χῶρο αὐτό.

Ὁ Πανοσιολογιότατος Γέροντας Ἐφραίμ ἐνθουσιάστηκε μέ τά τοπικά προϊόντα, τήν τυποποίησή τους, ἀλλά καί ἀπό τό ἐπίπεδο λειτουργίας ὅλων τῶν δομῶν τοῦ Φορέα.

Τήν ἐκδήλωση συντόνισε ὁ δημοσιογράφος Βασίλης Μπενέκος.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα