Συμμετοχή τῆς Ἑνωμένης Ῥωμηοσύνης σέ μεγάλο ποντιακό γλέντι στό πλαίσιο τῶν 12ων Ὑψηλάντειων Κρύας Βρύσης

Μέσα ἀπὸ τὴν διασκέδαση, τὸ γλέντι, τὸν χορό, προάγεται ὁ πολιτισμὸς ἑνὸς λαοῦ.  Ἀκούγοντας τὰ πολὺ ὡραῖα δημοτικὰ τραγούδια, τὰ ὁποῖα συνοδεύονται μὲ τὸ πανάρχαιο ὄργανο, τὴν ποντιακὴ λύρα, μεταφερόμαστε νοητὰ στὴν γῆ τοῦ Πόντου. Ἐκεῖ ἔζησαν Ἕλληνες, ῥίζωσαν καὶ δημιούργησαν πολιτισμό, γράμματα, τέχνες καὶ ἐπιστῆμες.  Καὶ ἦρθε ἡ ὥρα ποὺ μιὰ ἡμέρα, μιὰ ὑπογραφή, μιὰ συμφωνία, τοὺς πῆρε καὶ τοὺς μετέφερε κάτω ἀπὸ τὶς πιὸ ἄθλιες καὶ ἀπάνθρωπες συνθῆκες στὴν μητροπολιτικὴ Ἑλλάδα.  Καὶ ὁ τόπος αὐτός, ἔγινε ἡ νέα πατρίδα τους. Ῥίζωσαν καὶ δημιούργησαν πάλι ἀπὸ τὴν  ἀρχή.

Πολιτισμὸς ὅμως, δὲν εἶναι μόνο τὰ τραγούδια καὶ οἱ χοροί.  Πολιτισμὸς εἶναι ἡ ἐνδυμασία, τὰ φαγητά, ἡ ἱστορία, ἡ παράδοση, ἡ γλῶσσα μας,τὴν ὁποία διέδωσε σὲ ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη ἕνα νέο παιδί. Ἕνας νέος ἄνθρωπος ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἴδια χώματα ποὺ πατᾶμε σήμερα ἐμεῖς καὶ τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα ἔγραψε ἡ ἱστορία μὲ χρυσὰ γράμματα καὶ τὸν ὀνόμασε Μέγα, Μέγα Ἀλέξανδρο.  Καὶ ποὺ σὲ αὐτὴν τὴν γλῶσσα γράφτηκε τὸ ἱερό μας εὐαγγέλιο καὶ διαδόθηκε ἡ πίστη μας σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο.

Αὐτὸν τὸν πολιτισμὸ προάγει ἡ νωμένη ωμηοσύνη, βοηθώντας τοὺς πολιτιστικοὺς συλλόγους καὶ μὲ τὶς ἐκδόσεις  διαφόρων βιβλίων.  Ἔτσι, τὸ Σάββατο, 28 καὶ τὴν Κυριακή, 29 Ἰουλίου 2018, μέλη τοῦ Σωματείου συμμετεῖχαν στὰ 12α Ὑψηλάντεια Κρύας Βρύσης, ποὺ διοργανώθηκαν μὲ μεγάλη ἐπιτυχία ἀπὸ τὸν Σύλλογο Ποντίων Κρύας Βρύσης, “ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης”.  Στὴν ἐκδήλωση, στὸ ἐκθετήριο τῆς Ἑνωμένης Ῥωμηοσύνης, ὑπῆρχε πρὸς ἔκθεση καὶ τὸ βιβλίο μὲ τίτλο: «Ἡ ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μέσα ἀπὸ τὸν ἀλάνθαστο λόγο τῆς ἱστορίας».

Σκοπὸς τοῦ βιβλίου αὐτοῦ,εἶναι,νὰ γνωρίσουμε καλύτερα τὰ πράγματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν Μακεδονία μας καὶ νὰ βοηθήσουμε, ὥστε καμμία νέα ὑπογραφὴ ἤ συμφωνία νὰ μὴν ἔχει τὴν δύναμη νὰ ἀποσπάσει τὴν Μακεδονία μας ἀπὸ τὸν κορμὸ τῆς μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος.

Τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὴν πώληση τῶν βιβλίων τῆς Ἑνωμένης Ῥωμηοσύνης διατέθηκαν γιὰ τὴν ἀνέργερση τοῦ Μνημείου γιὰ τὴν Γενοκτονία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ στὴν Κρύα Βρύση.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα