Πραγματοποίηση ἐπιστημονικῆς ἡμερίδας «Ταυτότητα Φύλου: Μία διεπιστημονική προσέγγιση», Ἀθήνα 28-5-2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ μέ θέμα:

«Ταυτότητα φύλου: Μιά διεπιστημονική προσέγγιση»

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 28/5/2017

Μέ τή συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 28 Μαΐου στό ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν Ἐπιστημονική Ἡμερίδα μέ θέμα: «Ταυτότητα Φύλου: Μία διεπιστημονική προσέγγιση».

Τήν ἡμερίδα συνδιοργάνωσαν Ὀρθόδοξοι Σύλλογοι καί κοινωνικοί φορεῖς. Συμμετεῖχαν μέ ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις τους οἱ εἰσηγητές: Σταῦρος Μπαλογιάννης, Ὁμ. Καθηγητής Νευρολογίας, μέ θέμα: «Ὁ καθορισμός ὑπό τοῦ ἐγκεφάλου τῶν ψυχικῶν καί σωματικῶν χαρακτήρων τοῦ φύλου», Καλλιόπη Προκοπάκη, Ψυχίατρος παιδιῶν καί ἐφήβων, μέ θέμα: «Διαταραχές ὡς πρός τήν ταυτότητα τοῦ φύλου», Καλλιρρόη Παντελίδου, Καθηγήτρια Ἀστικοῦ Δικαίου Νομικῆς Σχολῆς Δ.Π.Θ., μέ θέμα: «Φύλο καί ἔννομες σχέσεις», καί Ἀπόστολος Νικολαΐδης, Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α., μέ θέμα: «“Ἐποίησεν ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον… ἄρσεν καί θῆλυ”». Τίς ἐργασίες τῆς ἡμερίδας συντόνισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἀπέστειλε χαιρετισμό στό Συνέδριο μέσῳ ἐκπροσώπου του, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελεστίνου κ. Δαμασκηνοῦ, στόν ὁποῖο τονίζει καί τά ἑξῆς: «Ἡ διαβούλευση καί ἡ πιθανή νομοθέτηση τῆς δυνατότητας προσδιορισμοῦ τοῦ φύλου, ἀνεξαρτήτως τῶν σωματικῶν δεδομένων, προβάλλει καί στήν πατρίδα μας τελευταῖα ὡς ἕνα ἀπό τά ἐπιτεύγματα τῆς νεωτερικότητας. Καί εἶναι ἀπορίας ἄξιον πῶς ἄνθρωποι αὐτοπροσδιοριζόμενοι ὡς προοδευτικοί καί φιλελεύθεροι, οἱ ὁποῖοι κατηγοροῦν τήν Ἐκκλησία γιά ἀπαξίωση καί ὑποτίμηση τῆς σωματικότητας στόν ἄνθρωπο, πρεσβεύουν ἕναν ἀνθρώπινο “ἑαυτό” ἀνεξάρτητο ἀπό τό σῶμα. Πρόκειται γιά παρωχημένο δυϊσμό ἐνδεδυμένο μέ σύγχρονη εὐτέλεια».

Πρόκειται γιά τήν πρώτη οὐσιαστική κατάθεση κατοχυρωμένου ἐπιστημονικοῦ λόγου γύρω ἀπό τό θέμα αὐτό, πού στίς ἡμέρες μας βρίσκεται κατεξοχήν στήν ἐπικαιρότητα λόγῳ τῆς δημόσιας ἠλεκτρονικῆς διαβούλευσης σχεδίου νόμου ἀπό τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης γιά τήν ἀναγνώριση ταυτότητας φύλου.

Μέ τίς ἐργασίες τῆς ἡμερίδας κατέστη σαφές τό γεγονός ὅτι βαθιές δομικές διαφορές στή φυσιολογία καί λειτουργία τοῦ ἐγκεφάλου διακρίνουν ἀπό τίς πρῶτες στιγμές τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς τά δύο φύλα, ὁπότε κάθε ἐνδεχόμενη ἐπιλογή ἀλλαγῆς φύλου ἔρχεται σέ σύγκρουση μέ τήν ἴδια τήν ὑπόσταση καί ὀντολογία τοῦ ἀνθρώπου. Παρουσιάστηκαν οἱ διαταραχές τῆς ταυτότητας τοῦ φύλου καί καταδείχθηκαν ὡς μόνες ἐνδεδειγμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις αὐτές πού ἐνισχύουν τό βιολογικό φύλο τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ παράλληλα ἔγινε γόνιμη κριτική τοῦ σχεδίου νόμου τοῦ Ὑπουργείου μέ κατάδειξη τῶν ἀναπόφευκτων συγχύσεων πού θά προκύψουν ἀπό τήν ἐφαρμογή του. Τέλος τονίστηκε ὅτι στό ἐπίπεδο τῶν διαφυλικῶν σχέσεων μόνο ἡ ἑτεροφυλική ἑνοποιητική καί συμπληρωματική συλλειτουργία μεταξύ ἄνδρα καί γυναίκας μπορεῖ νά ὁδηγήσει τόν ἄνθρωπο στήν κοινωνία μέ τόν Θεό.

Τό video τῆς ἡμερίδας ἐδῶ.

ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

Τομέας Ἐπιστημόνων Συλλόγου «Ὁ Μέγας Βασίλειος»

Χριστιανική Ἕνωση Ἐπιστημόνων καί

Χριστιανική Ἕνωση Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν

Συλλόγου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»

Ἀνωτάτη Συνοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος

Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα