Πραγματοποίηση ἐκδήλωσης γιά τόν π. Ἰάκωβο Τσαλίκη, Νάουσα 5-11-2017

Θεσσαλονίκη, 10/11/2017

Τήν περασμένη Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017,  στό Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμοῦ «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ», πραγματοποιήθηκε μέ μεγάλη ἐπιτυχία ἡ ἐκδήλωση τῆς «ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ» μέ θέμα: π. ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ «Η ΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ» καί ὁμιλητή τόν Πρωτοπρεσβύτερο π. Λάμπρο Φωτόπουλο, ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ,Ἀμαρουσίου Ἀττικῆς.

Στήν ἀρχή τῆς ἐκδήλωσης ὁ πανοσιολογιότατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀρσένιος Χαλδαιόπουλος, προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ναούσης καί ὑπεύθυνος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Κέντρου, ἀπηύθυνε χαιρετισμό ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, κ. Παντελεήμονα, τονίζοντας πώς εἶναι πολύ εὐτυχής πού συμμετεῖχε ὡς συνοδικός ἐπίσκοπος στήν ἐπικύρωση τοῦ φακέλλου τῆς ἁγιοκατατάξεως τοῦ π. Ἰακώβου, ὁ ὁποῖος πλέον ἀποτελεῖ μία σύγχρονη ὁσιακή μορφή τῆς Ἐκκλησίας μας καί τόν ὁποῖο εὐλαβεῖται πολύ. Τόνισε ἐπίσης πώς εἶναι ἰδιαίτερη εὐλογία γιά τήν πατρίδα μας οἱ ἅγιοι γέροντες πού ἀναδεικνύονται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας καί μᾶς στηρίζουν στίς δύσκολες ἐποχές. Ὁ π. Ἀρσένιος ἐκφράστηκε καί προσωπικά συμπληρώνοντας πώς εἶναι ἰδιαίτερη χαρά γιά αὐτόν καί γιά τήν ἐνορία τῆς Παναγίας, τό ὅτι μία ἀπό τίς πρῶτες ἐκδηλώσεις πού ἔλαβαν χώρα στό Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμοῦ «ΠΑΝΑΤΑΝΑΣΣΑ» εἶναι αὐτή πού ἀφορᾶ τόν π. Ἰάκωβο.

Στή συνέχεια, ἔγινε προβολή διαφανειῶν μέ βιογραφικά στοιχεῖα τοῦ γέροντα πού εἶχαν ὡς πηγή τό ἀντίστοιχο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων τῆς Ε.ΡΩ. Ἀκολούθως,τόν λόγο ἔλαβε ὁ π. Λάμπρος Φωτόπουλος.

Ὁ π. Λάμπρος ἀφοῦ ἀναφέρθηκε μέ συντομία στά βιογραφικά στοιχεία τοῦ π. Ἰακώβου, χαρακτήρισε τόν γέροντα ὡς ἁγιασμένο σκεῦος, στό πρόσωπο τοῦ ὁποίου ἀντικατοπτριζόταν ἡ ἀγάπη τοῦ Τριαδικού Θεοῦ. Τά ἐξαιρετικά πνευματικά χαρίσματα τοῦ πατρός Ἰακώβου δέν τόν ὠθούσαν σέ ὑπερηφάνεια ἀλλά σέ μιά βαθειά καί εἰλικρινή ταπείνωση. Ὡς λειτουργός τοῦ Ὑψίστου λειτουργοῦσε πάντα μέ ἱεροπρέπεια, κατάνυξη καί φόβο Θεοῦ. Ὁ π. Λάμπρος τόνισε πώς ἡ ἐξομολόγηση στόν ἅγιο γέροντα ἦταν μιά μυσταγωγία. Ἄκουγε μέ μεγάλη ὑπομονή τήν κάθε ψυχή καί αἰσθανόταν μεγάλη εὐθύνη γιά τήν καθεμιά ἔχοντας τήν σοφία τῶν ἁγίων Πατέρων. Ἐπιπλέον ἀναφέρθηκε σέ πολλά θαυμαστά πού ἐπιτέλεσε ὁ Θεός μέσω τοῦ π. Ἰακώβου, ὅπως ἡ θεραπεία ἀρρώστων καί δαιμονισμένων, διασώσεις ἀπό ναυάγια ἀκόμα καί ἀνάσταση νεκροῦ, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα ἀναφέρθηκε στήν ἐκδήλωση πρός ἐπιβεβαίωση. Τέλος ὁ π. Λάμπρος ἀναφέρθηκε σέ πολλές προσωπικές ἐμπειρίες πού εἶχε δίπλα στόν π. Ἰάκωβο Τσαλίκη.

Ἰδιαίτερη εὐλογία γιά τήν ἐνορία τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ναούσης καί γιά τήν «Ἑνωμένη Ῥωμηοσύνη» ἀποτέλεσε τό γεγονός ὅτι ὁ π. Λάμπρος κόμισε στήν ἐκδήλωση ἱερό παλαιό ἑξαπτέρυγο τοῦ Ταξιάρχη -πού περιεῖχε εἰκόνα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ-  ἀπό τό Λεβίσι τῆς Μ. Ἀσίας, γενέτειρα τοῦ π. Ἰακώβου,ἐγκόλπιο μέ τεμμάχιο ἀπό τό ὑποκάμισο τοῦ π. Ἰακώβου, κομπολόϊ τοῦ π. Αἰμιλιανοῦ Κόκκινου, τελευταίου ἱερέως τοῦ Λεβισίου καί τεμμάχιο μαρμάρου ἀπό τήν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ  ναοῦ τοῦ Ταξιάρχη, ἐνορίας τοῦ π. Ἰακώβου, στό Λεβίσι τῆς Μ. Ἀσίας.