Πραγματοποίηση εκδήλωσης στην Αθήνα για τον Άγιο Παΐσιο, 19-10-2017

Ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στὸν ὅσιο Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη πραγματοποιήθηκε στὶς 19 Ὀκτωβρίου 2017 στὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἀχαρνῶν μὲ θέμα: “Οἰκογένεια καὶ ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης”. Ὁμιλητὴς στὴν ἐκδήλωση, τὴν ὁποῖα συνδιοργάνωσαν ὁ Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἀχαρνῶν καὶ ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, ἦταν ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου, διδάκτωρ Θεολογίας. Τῆς ὁμιλίας προηγήθηκε ὁ Ἑσπερινὸς στὸν Ἱ. Ναό καὶ χαιρετισμὸς ἀπὸ μέλος τῆς ΕΡΩ. 
        
Ὁ π. Θεμιστοκλῆς ἀναφέρθηκε στὶς ἀπόψεις περὶ οἰκογενείας καὶ τὶς συμβουλὲς ποὺ ἔδινε ὁ ὅσιος Παΐσιος, σὲ ὅσους τὸν ἐπισκέπτονταν στὸ Καλύβι του ἤ εἶχαν τὴν χαρὰ καὶ τὴν εὐλογία νὰ τὸν συναντήσουν, ὅταν ἔβγαινε ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους. Οἱ ἀπόψεις του αὐτὲς ἑδράζονται καὶ ἐκφράζουν πλήρως τὴν διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γιὰ τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογένειας. Μιὰ οἰκογένεια, λοιπόν, γιὰ νὰ εἶναι ὑγιής, πρέπει νὰ στηρίζεται στὴν ἀκλόνητη πίστη στὸν τριαδικὸ Θεό. Ἡ παρουσία πνευματικοῦ εἶναι φυσικά ἀπαραίτητη καὶ μάλιστα κοινοῦ. Τὸ ζευγάρι πρέπει νὰ ἔχει κοινὸ πνευματικὸ γιὰ νὰ ἀποφεύγονται οἱ παρεξηγήσεις. Οἱ γονεῖς δὲν πρέπει νὰ στριμώχνουν ὑπερβολικὰ τὰ παιδιά, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ τὰ ἀφήνουν τελείως ἐλεύθερα. Οὔτε καταπίεση ἀπ’ τὴ μία μεριὰ οὔτε ὅμως καὶ ἀσυδοσία ἀπ’ τὴν ἄλλη. Χρειάζεται νὰ ὑπάρχει διάκριση καὶ μέτρο. Ἐὰν οἱ γονεῖς εἶναι μὲ τὸν Χριστό, θὰ εἶναι καὶ τὰ παιδιὰ μὲ τὸν Χριστό. Δὲν πρέπει νὰ συγχέονται οἱ ρόλοι μέσα στὴν οἰκογένεια. Ὁ ἄνδρας νὰ μένει στὸν δικό του ρόλο καὶ ἡ γυναῖκα στὸν δικό της. Φυσικὰ ὀφείλουν νὰ ἔχουν σεβασμὸ ὁ ἕνας ἀπέναντι στὸν ἄλλο. Μέσα στὸν σεβασμὸ βρίσκεται ἡ ἀγάπη, μέσα στὴν ἀγάπη ὁ σεβασμός. Ὁ ἄνδρας εἶναι ὁ κυβερνήτης, ἀλλὰ καὶ ταυτόχρονα ὁ χαμάλης τοῦ σπιτιοῦ. Ἡ γυναῖκα εἶναι ἡ ἀρχόντισσα τοῦ σπιτιοῦ. Ὅταν ὑπάρχει ἀγάπη καὶ θυσία, τότε μπαίνει ὁ ἕνας στὴ θέση τοῦ ἄλλου καὶ ὅλα λειτουργοῦν ἁρμονικά, μὲ τρόπο ποὺ ἀκόμη κι ἄν εἶναι ὁ ἕνας μακριὰ ἀπ’ τὸν ἄλλο ἡ οἰκογένεια καὶ πάλι νὰ λειτουργεῖ ὁμαλά. 
        
Μετὰ τὸ τέλος τῆς ὁμιλίας τοῦ π. Θεμιστοκλῆ ἀκολούθησε προβολὴ τῆς ταινίας τῆς ΕΡΩ: “Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου”, μὲ τὴν ὁποία καὶ ὁλοκληρώθηκε ἡ ἐκδήλωση.   
 
Τέλος, ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη εὐχαριστεῖ γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὸν π. Θεμιστοκλὴ Χριστοδούλου γιὰ τὴν ὀργάνωση καὶ φιλοξενία στὸν χῶρο τοῦ Ἱ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου τῆς παραπάνω ἐκδήλωσης.