Οἱ προοπτικές τῆς Οἰκογένειας σήμερα, Λάρισα 9-5-2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου:

«Οἱ προοπτικές τῆς Οἰκογένειας σήμερα»

Σέ κοινή ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου

μέ τήν «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη»

 

Τούς λόγους γιά τούς ὁποίους οἱ γονεῖς πρέπει νά  βρίσκονται κοντά στά παιδιά, διαμορφώνοντας ἕνα ὑγιές περιβάλλον, ἀνέπτυξε κατά τή διάρκεια τῆς ὁμιλίας του ὁ λόγιος κληρικός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, αἰδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου, τό βράδυ τῆς Τρίτης 9 Μαΐου 2017 στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης, στά πλαίσια ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τόν πολιοῦχο Ἅγιο Ἀχίλλιο, Ἀρχιεπίσκοπο Λαρίσης.

Ἡ ἐκδήλωση ἦταν ἀφιερωμένη στήν Οἰκογένεια καί συνδιοργανώθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη καί τό Σωματεῖο «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη».

Τόν πολυγραφότατο συγγραφέα καί διακεκριμένο ὁμιλητή παρουσίασε διά θερμῶν λόγων, στό πυκνό ἀκροατήριο τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, εὐθύς ἀμέσως μετά τόν Ἑσπερινό τῆς Μεσοπεντηκοστῆς καί τήν Παράκληση πρὸς τὸν ἅγιο Λουκᾶ Συμφερουπόλεως, ὁ πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Ἀχίλλιος Τσούτσουρας καί ἐκ μέρους τῆς Ε.ΡΩ. ὁ θεολόγος κ. Ἰωάννης Καραμῆτρος.

Ὁ π. Θεμιστοκλῆς τόνισε ὅτι ἡ Οἰκογένεια σήμερα περνᾶ μιά μεγάλη κρίση, ἡ ὁποία μεγαλώνει ὅσο ὁ ἄνθρωπος ἀπομακρύνεται ἀπό τίς ἐπιταγές τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Παράδοσης. Ὁ θεσμός τῆς Οἰκογένειας ἔχει διαβρωθεῖ. Ἕνας τρόπος γιά νά ἀποφευχθεῖ αὐτή ἡ δυσάρεστη ἐξέλιξη εἶναι οἱ γονεῖς νά προσέξουν πολύ τά παιδιά, καθώς οἱ ἀνάγκες, πού δημιουργοῦνται στά παιδιά, οὐσιαστικά εἶναι ἀπωθημένα τῶν γονιῶν. Οἱ γονεῖς ἀπουσιάζουν σήμερα ἀπό τό σπίτι καί τά παιδιά λαμβάνουν τήν ἀγωγή ἀπό ἄλλες πηγές, ἀναζητώντας διέξοδο ἤ ἀπό αντίδραση. Οἱ δεσμοί μεταξύ γονιῶν καί παιδιῶν ἔχουν διαταραχθεῖ, μέ ἄσχημα ἀποτελέσματα γιά τήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν».

Μεγάλο ἐνδιαφέρον εἶχαν τά ζωντανά παραδείγματα πού ἐπιστράτευσε ὁ π. Θεμιστοκλῆς στήν ὁμιλία του. Τό πρῶτο ἀφοροῦσε σ’ ἕνα παιδί δημοτικοῦ σχολείου, τό ὁποῖο ρώτησε τόν πατέρα του πόσο ἀμείβεται στήν ἐργασία του. Ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε 50 εὐρώ καί τότε τό παιδί τοῦ ζήτησε 22 εὐρώ. Ὁ πατέρας θύμωσε ἀπό τήν ἀπαίτηση τοῦ παιδιοῦ του καί τό μάλωσε. Ἐκεῖνο ἀποσύρθηκε στό δωμάτιό του. Ὅταν ὁ πατέρας ἠρέμησε, ἐπισκέφθηκε τό παιδί του στό δωμάτιο γιά νά τό ρωτήσει πού χρειαζόταν τά χρήματα. Τότε τό παιδί ἔβγαλε ἀπό τόν κουμπαρά του ἄλλα 28 εὐρώ καί τοῦ τά ΄δωσε, προκειμένου ὁ πατέρας τήν ἑπόμενη μέρα νά μήν πάει στή δουλειά, ἀλλά νά μείνει μαζί του …

Σέ ἄλλες περιπτώσεις ἡ πολύωρη ἀπουσία τῶν γονιῶν ἀπό τό σπίτι εἶναι καταλυτική ακόμη γιά τό φυλετικό προσδιορισμό τοῦ παιδιοῦ. Μέχρι τήν ἐφηβεία οἱ γονεῖς θά πρέπει νά εἶναι κοντά στά παιδιά τους, μέ κατανόηση καί διάλογο καί ὄχι μέ ἐκφοβισμούς καί ἐντάσεις.

Ἄλλο παράδειγμα ἀφοροῦσε σ’ ἕνα παιδί διαζευγμένων γονιῶν, τό ὁποῖο ἔλαβε ὡς δῶρο, γιά τήν ἔναρξη τῆς σχολικῆς χρονιᾶς μιά πολύ ὄμορφη σχολική τσάντα καί μέσα σέ αὐτή ἕνα κινητό τηλέφωνο. Τό παιδί χάρηκε πολύ, ἀλλά γρήγορα ἀπογοητεύτηκε, ὅταν στήν πρότασή του νά τό συνοδεύσουν τήν πρώτη ἡμέρα ἔναρξης τῶν μαθημάτων στό σχολεῖο οἱ γονεῖς του ἀρνήθηκαν. Ἄλλο πάλι παιδί, ὅπως ἐκμυστηρεύθηκε στόν π. Θεμιστοκλή, ἔνιωθε ὑπεύθυνο γιά τόν χωρισμό τῶν γονιῶν του καί ὅταν τό ρώτησε γιατί, τοῦ ἀπάντησε, μέ τήν ἀθωότητα πού τό διέκρινε: «Μά πρίν γεννηθῶ ἐγώ, οἱ γονεῖς μου ἦταν μαζί …».

Καί τέλος ἕνα κοριτσάκι ἔγραψε στό ἡμερολόγιό του ὅτι ὅταν μεγαλώσει θά παντρευτεῖ τή φίλη της. Οἱ γονεῖς ταραγμένοι προσῆλθαν στό πετραχήλι του π. Θεμιστοκλῆ, προκειμένου  νά βροῦν λύση. Ὅταν τούς ρώτησε ἄν οἱ ἴδιοι εἶναι ἀγαπημένοι, ἀμφότεροι τοῦ ἀπάντησαν ὄχι. Βλέπετε λοιπόν ποιά μηνύματα φτάνουν στά παιδιά μας σήμερα, ὅταν οἱ γονεῖς δεν εἶναι νοητά μαζί.

Κλείνοντας ὁ ὁμιλητής κατέληξε πώς εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἄριστη, οὐσιαστική, ἀληθινή καί ἀγαπητική σχέση μεταξύ τῶν γονέων γιά νά ἀκουμπήσει μετά καί τίς καρδιές τῶν μικρῶν παιδιῶν, πού διψοῦν γιά αὐθεντικότητα, εἰλικρίνεια, θαλπωρή, ἐνδιαφέρον, στοργή καί ἀγάπη!

Οἱ προοπτικές τῆς Οἰκογένειας σήμερα 1

Οἱ προοπτικές τῆς Οἰκογένειας σήμερα 2

Οἱ προοπτικές τῆς Οἰκογένειας σήμερα 3