Δελτίο τύπου ἐκδήλωσης μέ θέμα “Κρυπτοχριστιανοί· τό πονεμένο συναξάρι τῆς Ρωμηοσύνης”, Λάρισα 11-2-2018

Κρυπτοχριστιανοί, τό πονεμένο συναξάρι τῆς Ρωμηοσύνης

Ο Πανοσιολογιότατος ἀρχιμ. π. Χρίστος Κυριαζόπουλος

Ο Πανοσιολογιότατος ἀρχιμ. π. Χρίστος Κυριαζόπουλος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε μέ ἐπιτυχία ἡ ἐκδήλωση πού συνδιοργανώθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου καί τήν «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» μέ θέμα: «Κρυπτοχριστιανοί· τό πονεμένο συναξάρι τῆς Ρωμηοσύνης».

Ἡ ἐκδήλωση ἔγινε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου τήν Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω, 11 Φεβρουαρίου 2018, μετά τή θ. Λειτουργία. Κεντρικός ὁμιλητής στήν ἐκδήλωση ἦταν ὁ πανοσιολογιότατος ἀρχιμ. π. Χρίστος Κυριαζόπουλος, τ. σχολικός σύμβουλος Φιλολόγων καί διδάκτωρ Βυζαντινῆς Ἱστορίας.

Στήν ἀρχή τῆς ἐκδήλωσης ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ μουσικολογιοτάτου χοροδιδασκάλου κ. Ἀποστόλου Παπαγεωργίου, ἀπέδωσε μέ μελωδικότητα ἐπίκαιρους ὕμνους τοῦ Τριωδίου.

Στή συνέχεια ὁ κ. Ἰωάννης Καραμῆτρος ἐκ μέρους τῆς ΕΡΩ ἀναφέρθηκε στίς ἐκδηλώσεις τοῦ Σωματείου τήν τρέχουσα ἀκαδημαϊκή χρονιά, προσφώνησε τόν ὁμιλητή, τόν εὐχαρίστησε γιά τήν ἀνταπόκρισή του στήν πρόσκληση καί τόν προσκάλεσε στό βῆμα.

Στήν ὁμιλία του ὁ π. Χρίστος ἀναφέρθηκε στό χθές καί τό σήμερα τοῦ θέματος Κρυπτοχριστιανοί. Μεταξύ ἄλλων τόνισε πώς τό Ἔθνος μας ἔζησε ἀτέλειωτους χρόνους καί αἰῶνες κάτω ἀπό τή βαριά σκλαβιά πού ἀκολούθησε τήν ἅλωση τῆς Πόλης τή δύστυχη μέρα τῆς  29ης Μαΐου τοῦ 1453. Κατά τή διάρκεια τῆς μακρᾶς περιόδου τῆς τουρκοκρατίας οἱ Τοῦρκοι μουσουλμάνοι πολεμιστές κατάφεραν νά μεταστρέψουν μεγάλο ἀριθμό Χριστιανῶν καί Ἑλλήνων στό Ἰσλάμ καί νά τόν ἐκτουρκίσουν γλωσσικά. Οἱ ἐξισλαμισμοί, βίαιοι ἤ ἐθελοντικοί, αὔξησαν τήν πολεμική δύναμη καί ὁρμή τῶν ἐπιδρομέων. Ἕνα ἀδιαπέραστο σκοτάδι κάλυψε τά γεγονότα τῆς καταστροφῆς τοῦ Ἑλληνισμοῦ στή Μ. Ἀσία. Ἦταν πολλοί ὅμως τότε ἐκεῖνοι πού ἔγιναν μωαμεθανοί φαινομενικά, διατηρώντας στά βάθη τῆς ψυχῆς τους τή χριστιανική πίστη, καί, ὅπου οἱ συνθῆκες τό ἐπέτρεπαν, καί τήν ἑλληνική γλῶσσα. Αὐτοί, ὅταν ἦρθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, γύρισαν ἐπίσημα στόν Χριστιανισμό, καί μέσω αὐτοῦ καί στόν Ἑλληνισμό. Αὐτοί εἶναι οἱ λεγόμενοι «Κρυπτοχριστιανοί». Ἡ Ἀνταλλαγή, ὅσους βρῆκε, τούς ἀπέδωσε στό ἐλεύθερο ἑλληνικό κράτος.

Τό 1ο ἄρθρο τῆς συνθήκης τῆς Λωζάνης (24 Ἰουλίου 1923) προέβλεπε τόν ὑποχρεωτικό ἐκπατρισμό τῶν Τούρκων ὑπηκόων μέ ἑλληνοχριστιανική (Ὀρθόδοξη) θρησκεία καί ἀντίστροφα τῶν Ἑλλήνων ὑπηκόων μέ μωαμεθανική θρησκεία. Ἐπίσημα ἀγνοήθηκαν ἀπό τή συνθήκη οἱ Κρυπτοχριστιανοί, οἱ ὁποῖοι, λόγω τῆς ἐμπόλεμης κατάστασης δέν μπόρεσαν μέχρι τό τέλος νά τεκμηριώσουν τήν ὀρθόδοξη πίστη τους. Ὑπάρχουν ὅμως πολλά περιστατικά πού βεβαιώνουν πώς οἱ Κρυπτοχριστιανοί σήμερα στήν Τουρκία δέν εἶναι λίγοι. Αὐτά προέρχονται εἴτε ἀπό τή βιβλιογραφία εἴτε ἀπό ἐφημερίδες καί περιοδικά εἴτε – κι αὐτό εἶναι ἰδιαίτερα ἐντυπωσιακό – ἀπό τό διαδίκτυο, εἴτε ἀπό προφορικές μαρτυρίες, μή καταγεγραμμένες ἀκόμη. Ἰδιαίτερα συγκινητικά ἦταν τά περιστατικά μέ Κρυπτοχριστιανούς, παλαιότερων καί νεότερων χρόνων, στά ὁποῖα ἀναφέρθηκε ὁ ὁμιλητής.

Ὁ π. Χρίστος ἔκλεισε τήν καταπληκτική αὐτή ὁμιλία του μέ τήν ἐπισήμανση ότι τό μέλλον μᾶς ἐπιφυλάσσει ἐπί τοῦ θέματος πολλές ἐκπλήξεις καί ἀποκαλύψεις καί εὐχήθηκε νά ἀξιώσει ὁ ἅγιος Τριαδικός Θεός ὅλους ἐκείνους πού σήμερα ζοῦν ὑπό τό κράτος τοῦ φόβου καί τοῦ θανάτου νά μπορέσουν νά τόν λατρεύουν δημόσια καί φανερά.

Στή συνέχεια ὁ πανοσιολογιότατος ἀρχιμανδρίτης π. Ραφαήλ Εὐαγγέλου, ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, εὐχαρίστησε τόν ὁμιλητή γιά τήν τεκμηριωμένη ὁμιλία του καί προέτρεψε τό ἀκροατήριο νά ἔχουμε παρρησία καί νά ὁμολογοῦμε τόν Θεό, διότι ἄν καί δέν εἴμεθα ὑπό καθεστώς διωγμοῦ ἀρκετοί διστάζουμε νά κάνουμε ἀκόμη καί τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ.

Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας ὁ διευθυντής τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς κ. Ἠλίας Παπαδόπουλος καί τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐπέδωσαν τά πτυχία στούς ἀποφοίτους τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, οἱ ὁποῖοι καταχειροκροτήθηκαν ἀπό τό παρευρισκόμενο πλῆθος.

Κρυπτοχριστιανοί, τό πονεμένο συναξάρι τῆς Ρωμηοσύνης