Αναδημοσίευση του Δελτίου Τύπου Εκδήλωσης για τον Αγ. Φιλούμενο – Σπάτα 19/7/2019 (φωτογραφίες)

Ὁμιλία Γέροντος Ἰουστίνου, Ἡγουμένου ἱεροῦ προσκυνήματος Ἁγίας Φωτεινῆς Φρέατος Ἰακώβ καί προσκύνησις ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου (+ 29.11.1979).

      Μία ἐξαιρετική εὐλογία εἶχαν οἱ πιστοί τῆς ἐνορίας Ἁγίας Κυριακῆς Σπάτων, τά μέλη καί οἱ φίλοι τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης καί πολύς κόσμος ἀπό ὅλα τά σημεῖα τῆς Ἀθήνας, τήν Παρασκευή 19 Ἰουλίου 2019. Ὑπό τόν γλυκό καί χαρμόσυνο ἦχο τῶν καμπανῶν τοῦ ἱεροῦ ναοῦ ὑποδέχτηκαν- ὅλοι συγκινημένοι- τίμιο λείψανο τοῦ Ἁγίου νέου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Κυπρίου (+ 29.11.1979) τοῦ σφαγιασθέντος ὑπό φανατικῶν ἑβραίων στό ἱερό προσκύνημα τοῦ Φρέατος Ἰακώβ στή Νεάπολη τῆς Παλαιστίνης.

Τό τίμιο λείψανο τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου μετέφερε ἐκ τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ ὁ διάδοχος, νῦν ἡγούμενος τοῦ προσκυνήματος καί ἔχων ὑποστεῖ 32 ἀπόπειρες δολοφονίας, Γέροντας Ἰουστῖνος Μάμαλος.

Μετά τήν λαμπρή ὑποδοχή τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου, συνοδείᾳ τῶν πατέρων τοῦ ἱεροῦ ναοῦ καί λοιπῶν πατέρων τῆς Μητροπόλεως Μεσογαίας, τό ἱερό λείψανο τέθηκε πρός προσκύνηση τῶν πιστῶν στόν σολέα τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Κυριακῆς. Ἀκολούθως τελέστηκε πανηγυρικός ἑσπερινός καί ἡ ἱερά Παράκλησις τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Φιλουμένου τήν ὁποία παρηκολούθησαν μετά συγκινήσεως οἱ πιστοί καί εὐσεβεῖς φίλοι τοῦ σωματείου.

***

Μετά τό πέρας τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν κι ἀφοῦ ὁ Γέροντας Ἰουστῖνος σταύρωσε πολλούς ἀδελφούς μέ τό ἱερό λείψανο τοῦ Ἁγίου, ἀκολούθησε ὁμιλία. Στόν, ὄμορφα διαμορφωμένο, ἐξωτερικό περίβολο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Κυριακῆς ὁ Γέροντας Ἰουστῖνος- ἀφοῦ εὐχαρίστησε ὅλους- γιά τήν ὑποδοχή πού τοῦ ἐπιφυλάχθηκε μίλησε μέ λόγο ἀληθινό, γνήσιο καί καρδιακό στούς ἀδελφούς.

Μεταξύ ἄλλων ὁ Γέροντας Ἰουστῖνος σημείωσε πώς: “στό προσκύνημα τοῦ Φρέατος Ἰακώβ, ὁ Κύριός μας, ἀποκάλυψε στήν μετέπειτα μεγαλομάρτυρα καί Ἰσαπόστολο Ἁγία Φωτεινή ὅτι εἶναι Πνεῦμα ὁ Θεός- «Πνεῦμα ὁ Θεός καί τούς προσκυνοῦντας αὐτόν ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» (Ἰω. Δ΄ 24)”. Ἀναφερόμενος στήν πρόσφατη ἐπιδιόρθωση τοῦ ἱεροῦ κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου σημείωσε πώς: ‘’Τά μηχανήματα τῶν ἐπιστημόνων ἔπαψαν νά λειτουργοῦν, κι ἐνῶ τά δοκίμαζαν ἀλλοῦ καί λειτουργοῦσαν στόν Πανάγιο Τάφο σταματοῦσαν. Κάποιοι μάλιστα ἀπό τούς ἐπιστήμονες περίμεναν νά βροῦν ὀστᾶ στόν Πανάγιο Τάφο θέλοντας νά διαψεύσουν τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου, αὐτό ἐπεδίωκαν οἱ σιωνιστές, οἱ ἐχθροί τῆς ἀλήθειας. Ὡστόσο ἡ παρουσία τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ ἦταν κατά πάντα αἰσθητή στόν Πανάγιο Τάφο’’.

Ὁ Γέροντας Ἰουστῖνος συνέχισε: ‘’Γιά κάθε Ἕλληνα πρέπει νά εἶναι καύχημα, πού μιά χούφτα 80 ὀρθοδόξων Ἑλλήνων τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητας φυλάγουν τά Πανάγια Προσκυνήματα’’. Πρόκειται γιά ἕνα ἱερό διακόνημα πού ἐπιφύλαξε ὁ Κύριός μας γιά τό γένος μας.

Ἀναφερόμενος στόν προκάτοχό του, Ἅγιο Φιλούμενο καί στό ἱερό προσκύνημα τοῦ Φρέατος Ἰακώβ σημείωσε: ‘’Τό ἱερό προσκύνημα τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ εἶναι 4.000 ἐτῶν ἀπό τόν προπάτορα τῆς Παλαιάς Διαθήκης Πατριάρχη Ἰακώβ. Ὑπῆρξε τόπος μαρτυρίου διαχρονικά καί ὄχι μόνον τά ἔσχατα χρόνια. Τόν 5ο αἰῶνα μ.Χ. ὁ ἱερός ναός τῆς Ἁγίας Ἰσαποστόλου Φωτεινῆς, πού εἶχε ἀνεγείρει ἡ Ἁγία Ἰσαπόστολος Ἑλένη καταστράφηκε ἀπό Ἄραβες μουσουλμάνους. Τότε σφαγιάσθηκε ὁ Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως, 12 ἱερεῖς καί 11.000 πιστοί καί μοναχοί’’.

Καί συνέχισε: ‘’Στίς 29 Νοεμβρίου τοῦ 1979 σφαγιάσθηκε ὁ προκάτοχός μου ἱερομόναχος Φιλούμενος καί νῦν Ἅγιος μάρτυρας τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Τοῦ κατάφεραν 36 τσεκουριές, τοῦ ἀπέκοψαν τήν τιμία κεφαλή του, τά γεννητικά του ὄργανα, τούς πόδες του- ἀπό τά καλάμια καί κάτω- καί κατόπιν γιά νά μήν ἀφήσουν ἴχνη ἔριξαν χειροβομβίδα. Τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων συγκλονίστηκε ἀπό τό γεγονός. Κατόπιν προβίβασε σέ Ἐπίσκοπο Νεαπόλεως τόν ἱερομόναχο Ἀμβρόσιο ὁ ὁποῖος καί ἀνέλαβε φύλακας τοῦ ἱεροῦ προσκυνήματος τοῦ Φρέατος Ἰακώβ. Στούς 6 μῆνες ὅμως, ὑπῆρξε ἀπόπειρα δολοφονίας του στήν ὁποία τραυματίστηκε μέ χειροβομβίδα ἡ ἀδελφή Φιλοθέη, πού διακονοῦσε στό προσκύνημα.

Κατόπιν ὁ μακαριστός Πατριάρχης κ. κ. Διόδωρος μοῦ ζήτησε νά ἀναλάβω τό προσκύνημα. Κατόπιν ὁραμάτων δέχτηκα καί εἶμαι ἐκεῖ μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ 40 χρόνια τώρα. Ἔχω 32 ἀπόπειρες δολοφονίας ἀπό τούς ἐχθρούς τῆς Πίστεώς μας. Μεταξύ αὐτῶν, στά τρία χρόνια τῆς διακονίας μου, ἀπόπειρα δολοφονίας ἔκανε ὁ εἷς ἐκ τῶν 4 φανατικῶν ἑβραίων πού κατακρεούργησαν τόν ἱερομάρτυρα Φιλούμενο. Πέρασα ἕξι στρατοδικεῖα κι ἔχω ἕνα παράπονο ὅτι δέν βρέθηκε ἕνας, ἔστω ἕνας ἀπό τό ἑλληνικό κράτος ἤ τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νά μέ βοηθήσει. Νά μοῦ στείλουν ἔστω ἕναν δικηγόρο. Εἴμεθα Ἕλληνες οἱ Ἁγιοταφίτες πατέρες. Ὑψώνουμε σέ κάθε προσκύνημα περήφανα τήν Ἑλληνική Σημαία. Τό ἑλληνικό κράτος οὔτε κἄν ἰατρική περίθαλψη δέν μᾶς προσφέρει’’.

Ὁ Γέροντας Ἰουστῖνος συνέχισε στήν ὁμιλία του: ‘’…ὡστόσο ὑπάρχει τό προζύμι. Ἐμεῖς περιμένουμε καί πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι ὁ εὔσπλαγχνος Κύριος θά στείλει τό ἀλεύρι ἤ σιτάρι νά ζυμώσει τό φύραμα καί νά μᾶς διαδεχτεῖ ἔμψυχο ὑλικό ὅταν ἐμεῖς θά φύγουμε γιά τήν ἄλλη ζωή…’’.

Γιά τό σημερινό κατάντημα τῆς πατρίδος μας σημείωσε: ‘’Ἡ Ἑλλάδα μας ψυχορραγεῖ. Ξένες σκοτεινές δυνάμεις φέρανε σκοτεινά σύννεφα πάνω ἀπό τήν ὄμορφη πατρίδα μας. Λυποῦμαι πού δέν βλέπω νά ὑπάρχει ἀντίσταση. Οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ κάθε κακό τό ἐμφανίζουν καί τό προβάλλουν. Ἀντίθετα κάθε καλό τό κρύβουν. Ζήσατε ἕνα γαμήλιο ταξίδι μέ τήν εὐρωπαϊκή ἕνωση πού κράτησε 30 χρόνια. Τώρα τήν ἐπιλογή αὐτή τήν πληρώνουν τά παιδιά μας, τά ἐγγόνια μας καί οἱ ἑπόμενες γενιές’’.

Ὁ Γέροντας Ἰουστῖνος παρότρυνε: ‘’Ἄς ζητήσουμε τήν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ. Ἄς μετανοήσουμε. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία δέχεται τούς πάντες ἀλλά μετανοοῦντες. Αὐτές τίς ἡμέρες πού εἶμαι στήν πατρίδα πόνεσα. Σιχάθηκα. Σταμάτησε νά ὑπάρχει οἰκογένεια, σταμάτησαν νά ὑπάρχουν κοινότητες, σταμάτησε νά ὑπάρχει ἐνδιαφέρον τοῦ ἑνός γιά τόν ἄλλον. Λέμε ὅτι εἴμαστε ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἀλλά ντρεπόμαστε νά κάνουμε τόν Σταυρό μας. Ἄς δεχτοῦμε πρός διόρθωσιν ὅ,τι δίνει ὁ Κύριος στίς ζωές μας. Καί ἡ ἀσθένεια ἐπίσκεψις Θεοῦ εἶναι. Καλῶς νά ὁρίσει. Εἶναι μέν καταστροφή τοῦ σώματος ἀλλά εἶναι σωτηρία τῆς ψυχῆς μας’’.

Ὁ Γέροντας ἔκανε ἔκκληση σέ ὅλους: ‘’Ταξίδεψα στήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο. Ψάχνω νά βρῶ ἔστω ἕναν νά ἔλθη στό ἱερό προσκύνημα νά μέ διαδεχτεῖ. Τώρα πού ἔχω ἀνοικτά τά μάτια μου νά τοῦ δείξω ποιόν νά σεβαστεῖ καί ποιόν ὄχι. Ἄν δέν γίνει αὐτό θά τό χάσουμε τό προσκύνημα σέ μιά βδομάδα. Δέν κινδυνεύουμε μόνον ἀπό ἀλλόθρησκους ἀλλά καί ἀπό ἑτερόδοξους καί ὁμόδοξους ἀκόμη. Πρίν 100-120 χρόνια τό γένος τῶν Ἑλλήνων εἶχε καί τό Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας. Τό χάσαμε ἐξαιτίας τῆς λειψανδρίας. Μή γένοιτο νά χάσουμε καί τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων’’.

Ὁ Γέροντας Ἰουστῖνος, κλείνοντας τήν- ἀπό καρδίας- ὁμιλία του ἔδωσε σέ ὅλους πατρικές εὐχές: ‘’Εὔχομαι ὁ Ἅγιος μάρτυρας Φιλούμενος, πού τελέσαμε τήν ἱερά του Παράκληση νά χαρίσει σέ ὅλους σας εἰρήνη, γαλήνη στίς ψυχές σας. Ἐπιστροφή στήν Ὀρθοδοξία μας. Νά σκεφτεῖτε ὅτι οἱ Ἄραβες ὀρθόδοξοι ἐκεῖ στή Νεάπολη εἶναι μάρτυρες καί ὁμολογητές ἐν μέσῳ μουσουλμάνων. Ἐσεῖς πού ἔρχεστε ὡς προσκυνητές στά Πανάγια προσκυνήματα εἶστε μιά παρηγοριά γιά ὅλους μας. Ἀναγνωρίζετε την ἀποστολή μας κι αὐτό μας παρηγορεῖ. Εἴμαστε μόνον 80 πατέρες στήν Ἁγιοταφιτική ἀδελφότητα. Ἐκ βάθους καρδίας εὔχομαι ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου μάρτυρα Φιλουμένου νά φέρει ὑγεία καί τά πάντα στίς καρδιές σας. Σηκώνω χέρι καί σᾶς εὐλογῶ καί σᾶς λέω: Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μεθ’ ὑμῶν ὅλας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς ὑμῶν’’.

***

Ἡ ‘’Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη’’ αἰσθάνεται βαθιά τήν ὑποχρέωση νά εὐχαριστήσει τόν Γέροντα Ἰουστῖνο, Ἡγούμενο τῆς ἱεράς Μονῆς Ἁγίας Φωτεινῆς Φρέατος Ἰακώβ γιά τούς κόπους του καί τήν ἀνταπόκρισή του στήν πρόσκλησή μας. Εὐχαριστεῖ θερμά τόν πατέρα Παναγιώτη, προϊστάμενο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίας Κυριακῆς Σπάτων γιά τήν φιλοξενία, ἄρτια ὀργάνωση, τό κέρασμα καί φροντίδα τῆς ὅλης διοργάνωσης. Τέλος ὅλο τό πλῆθος, τῶν εὐσεβῶν πιστῶν ποὺ παρευρέθησαν καί μᾶς ἔδειξαν παντοιοτρόπως τήν ἀγάπη τους πρός τήν Ε.ΡΩ. Ὁμοίως εὐχαριστεῖ τούς πατέρες τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς πού παρευρέθησαν καί ἐξαιρέτως τόν σεπτό ποιμενάρχη της κ. κ. Νικόλαο πού ἔθεσε ὑπό τήν αἰγίδα του τήν ὅλη ἐκδήλωση καί στηρίζει μέ τήν ἀγαστή συνεργασία του τό σωματεῖο μας.

Ἐξαιρέτως καί ὑπέρ ὅλων ἀναπέμπουμε δοξολογία στόν Ἅγιο Θεό μας γιά τήν μοναδική εὐλογία νά ἔχουμε, ἔστω καί γιά λίγο κοντά μας, τίμιο λείψανο τοῦ Ἁγίου Νέου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Κυπρίου, νά τό ἀσπαστοῦμε, νά προσευχηθοῦμε καί νά τόν παρακαλέσουμε ἡ Χάρις του νά μᾶς στηρίζει στόν ἐν Χριστῷ ἀγῶνα μας, ἐμᾶς καί τήν πατρίδα μας.