ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑ

Τήν Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016 καί ὥρα 11.30 π.μ. πραγματοποιήθηκε μέ ἐπιτυχία στή Νάουσα ἡ προγραμματισμένη ὁμιλία μέ θέμα: «Ἡ οἰκογένεια ὡς θεμέλιο τῆς κοινωνίας» μέ ὁμιλήτρια τή φιλόλογο Μαρία Θεοχαρίδου. Ἡ ὁμιλήτρια ἀναφέρθηκε στή σημασία τοῦ γάμου ὡς μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας, στήν ἐν Κυρίῳ σχέση ἀνδρός καί γυναικός μέσα στήν οἰκογένεια καθώς καί στό θέμα τῆς χριστιανικῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν. Στό τέλος τῆς ἐκδήλωσης ἔγινε δωρεάν διανομή τοῦ βιβλίου τῆς «ΕΡΩ» μέ τίτλο: «Ἀνατομία οἰκογενειακῶν θεμάτων» στούς ἀκροατές τῆς ἐκδήλωσης. Ὅσα ἀκούστηκαν θεωρήθηκαν ὠφέλιμα καί ὁ ἀπόηχος τῆς ὁμιλίας ἦταν θετικός, σύμφωνα μέ τίς ἐντυπώσεις τῶν ἀκροατῶν μετά τό πέρας τῆς ἐκδήλωσης.

naoysa

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα