ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΪΣΙΟ ΣΤΙΣ 20-11

Σήμερα, ἀπόγευμα τῆς 20ῆς Νοεμβρίου 2016, ἐνορίτες, καί ὄχι μόνο, τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Σοφίας Ψυχικοῦ εἶχαν τήν ἰδιαίτερη χαρά καί εὐλογία νά παρακολουθήσουν μία πολύ ὄμορφη ἐκδήλωση διοργανωμένη ἀπό τό Κέντρο ἑνότητος, μελέτης, προβολῆς καί διάδοσης τῶν ἀξιῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ, “Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη”, ἀφιερωμένη στόν Ὅσιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη. Ὁμιλητής στήν ἐκδήλωση ἦταν ὁ πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου, δρ. Θεολογίας, μέ θέμα: «Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης καί ἡ Παναγία μας». Τῆς ὁμιλίας προηγήθηκε μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός μέ ἀφορμή τήν μεγάλη Θεομητορική ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, καθώς ἐπίσης καί Ἱερά Παράκληση στήν Παναγία μας καί τόν Ὅσιο Παΐσιο. Τήν ἐκδήλωση προλόγησε ὁ ἐφημέριος τοῦ ναοῦ, π. Ἰωαννίκιος, ἐνῶ σύντομο χαιρετισμό ἀπηύθυνε καί ὁ κ. Γεώργιος Παγώνης, μέλος τῆς “Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης”.

Ὁ π. Θεμιστοκλῆς ἀναφέρθηκε σέ γεγονότα τοῦ βίου τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, τά ὁποῖα φανερώνουν τήν πολύ μεγάλη ἀγάπη, ἐκτίμηση καί εὐλάβεια πού ἔτρεφε γιά τό πρόσωπο τῆς Παναγίας μας. Καί πῶς θά μποροῦσε ἄλλωστε νά ἦταν διαφορετικά, τήν στιγμή πού ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἐπανειλημμένα εἶχε ἐμφανιστεῖ στόν Ὅσιο βοηθώντας ἤ συμβουλεύοντάς τον σέ κομβικές στιγμές τοῦ ἐπιγείου βίου του; Εἶναι γνωστό δέ τό φιλότιμο πού ἐπεδείκνυε ὁ Ἅγιος πρός ὅλο τόν κόσμο, πολλῷ δέ μᾶλλον πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο!  Πολλοί πιστοί μαρτυροῦν ὅτι ἀκόμη καί ὅταν βρισκόταν ἐκτός Ἁγίου Ὄρους καί συνέβαινε κάπου νά δεῖ μία εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἔσκυβε ταπεινά τό κεφάλι καί προσευχόταν σέ Ἐκείνη σέ ἔνδειξη τιμῆς καί ἀγάπης πρός τό πρόσωπό της! Ἔλεγε ὁ ἴδιος: “Ἐγώ τήν Παναγία τήν ἔχω σάν μητέρα μου! Πολλές φορές πάω δίπλα στήν εἰκόνα της, ἀκουμπάω ἐπάνω της καί τῆς λέω: «Παναγία μου, τώρα θά θηλάσω λίγη ἀπό τήν Χάρη σου»”!

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ Γέροντας ἀπό πολύ μεγάλο σεβασμό πρός τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας, στίς προσευχές του πιό πολύ ἐπέλεγε νά ἀπευθυνθεῖ στήν Παναγία αἰτούμενος τίς πρεσβείες της. Κάποτε τόν ρώτησαν ἄν εἶναι σωστό νά παρακαλοῦμε τήν Παναγία νά μᾶς σώσει, ἀφοῦ ὅπως γνωρίζουμε ἐκεῖνος πού σώζει εἶναι μόνον ὁ Θεός. Καί ὁ Γέροντας ἀπάντησε: «Ὅπως ὅταν γνωρίζουμε τήν μητέρα κάποιου ὑπουργοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει καίρια διοικητική θέση στήν κυβέρνηση, πηγαίνουμε νά τήν παρακαλέσουμε νά μεσολαβήσει στόν γιό της, γιά νά μᾶς βοηθήσει σέ κάποιο θέμα, ἔτσι καί μέ τήν Παναγία. Ἐπειδή ὁ Χριστός μας εἶναι Βασιλεύς, ἔχει δηλαδή ἀρχηγική θέση, παρακαλοῦμε τήν Μητέρα Του νά μεσιτεύσει ὑπέρ ὑμῶν, ὥστε νά τακτοποιηθεῖ τό θέμα μας. Καί ἐπειδή ὁ Χριστός ἀγαπάει τόσο πολύ τήν Μητέρα Του, ἀμέσως πραγματοποιεῖ τήν ἐπιθυμία Της”! Μέ αὐτήν τήν ἔννοια, ἐξηγοῦσε ὁ Ὅσιος, οἱ μεσιτεῖες τῆς Παναγίας μας ἔχουν σωστικό χαρακτήρα!

Κάπως ἔτσι συμβούλευε ὁ Γέροντας τούς προσκυνητές πού τόν ἐπισκέπτονταν στό κελλάκι του ἤ καί ὅλο τόν κόσμο πού τόν συναντοῦσε καί ἐκτός Ἁγίου Ὄρους, νά ἐμπιστεύονται τίς σκέψεις, τούς λογισμούς, τά προβλήματά τους, ἀλλά καί ὁλόκληρη τήν ζωή τους στήν Χάρη τῆς Παναγίας. Καί ὅταν αὐτό γίνεται μέ θερμή πίστη καί ἀγάπη πρός τό πρόσωπό Της, νά εἶναι σίγουροι ὅτι Ἐκείνη ποτέ δέν πρόκειται νά τούς ἀπογοητεύσει!

Τέλος, ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη θά ἤθελε νά εὐχαριστήσει θερμά τόν πανοσιολογιότατο ἀρχιμανδρίτη π. Ἰωαννίκιο Κουλιανόπουλο γιά τήν φιλοξενία του στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Σοφίας Ψυχικοῦ.

%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-009

%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-010

%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-007

 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα