ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩ ΣΤΗ ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΝ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ ΤΟΝ ΑΙΤΩΛΟ

 
          Στὰ πλαίσια τῆς καθιέρωσης τοῦ ἐπιτυχημένου μηνιαίου θεσμοὺ <<Βίοι Ἁγίων>> ἀπὸ τὸν  πολιτιστικὸ φορέα τοῦ Δήμου Κηφισιᾶς σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 στην αἴθουσα Δ. Γκατσόπουλος εκδηλωση-ἀφιέρωμα στον Εθναπόστολο Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό. Ἡ ἐκδήλωση αυτη, τὴν ὁποία τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τοὺς ἀρκετοὶ δημότες μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Δήμαρχο  κ. Γ. Θωμάκο περιλαμβανε:
 
               α. Ὁμιλία τοῦ Διδάκτορα τῆς Νεώτερης Ἱστορίας τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Χαράλαμπου Μηνάογλου με θέμα: “Οἱ Ἕλληνες, οἱ Ρῶσοι καὶ οἱ Τοῦρκοι στὰ χρησμολογικὰ κείμενα τῆς Τουρκοκρατίας” . Ὁ ὁμιλητής ἀναφέρθηκε στὶς προφητεῖες μὲ ἔμφαση σὲ αὐτὲς πού ἀποδίδονται στὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸ ἀλλὰ καὶ στὰ ὑπόλοιπα χρησμολογικὰ κείμενα πού κυκλοφοροῦνταν στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας ὅπου καὶ προλέγεται ἡ Ἀνάσταση καὶ Ἀποκατάσταση τοῦ Γένους. Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰώνα στὰ χρησμολογικὰ κείμενα ἐμφανίζονται σχεδὸν πάντοτε οἱ Ρῶσοι, τὸ «ξανθὸν γένος» τῶν κειμένων, οἱ ὁποῖοι θὰ φέρουν τὴν ἀποκατάσταση. Παράλληλα, ἄλλοτε μὲ συμβολικὸ καὶ ἄλλοτε μὲ ἄμεσο τρόπο μνημονεύονται, ὅπως εἶναι φυσικὸ οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Τοῦρκοι, ἡ καταστροφὴ τῶν ὁποίων προφητεύεται, ἐνῶ ὡς πρὸς τοὺς Ἕλληνες ὑφίστανται δύο ἐκδοχές: εἴτε πλήρης ὑποκατάσταση τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἀπὸ μία Ἑλληνική, εἴτε ἡ ἀποκατάσταση ὑπὸ τὸ «ξανθὸν γένος», τὸ ὁποῖο ὡς ὁμόδοξο ἦταν πάντοτε εὐπρόσδεκτο.
 
     
                β. Ἀποσπάσματα  τοῦ Ὀπτικοακουστικοῦ δίσκου της
Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης καὶ τῆς τηλεόρασης τοῦ Ἀχελώου γιὰ τὸν βίο, τὶς διδαχές, τὶς ἐπιστολὲς καὶ τὶς προφητεῖες τοῦ Ἐθναπόστολου Ἅγιου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τῆς μεγαλύτερης θρησκευτικῆς καὶ ἐθνικῆς προσωπικότητας τῆς ἐποχῆς τῆς Τουρκοκρατίας, τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Διδάχου καὶ ἐκφραστῆ τῆς Ὀρθοδόξου Ρωμηοσύνης.
 
kifisia-agios-kosmas-1 kifisia-agios-kosmas-2

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα