ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΚΡΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 20-5

Μὲ εξαιρετικὴ ἐπιτυχία διεξήχθη τὴν Παρασκευὴ 20 Μαΐου 2016, στὶς 20.00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Λόγου καὶ Τέχνης, στὴ στοὰ τοῦ βιβλίου, στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, ἡ ἐκδήλωση – συνδιοργάνωση τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» καὶ τῶν ἑξῆς φορέων: τῆς Αἰτωλικῆς Πολιτιστικῆς Ἑταιρείας, τῶν πολιτιστικῶν συλλόγων Γαβαλιωτῶν Ἀθηνῶν, Ἄκρων – Πανόραμα καὶ Κάτω Μακρυνῶν.
Ἡ ἐκδήλωση ἀφοροῦσε στὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου μὲ τίτλο: “Δημήτρης Μακρῆς – ὁ κλέφτης τοῦ Ζυγοῦ “, τὸ ὁποῖο συνέγραψε ὁ Ἰωάννης Δ. Μακρῆς, ἀπόγονος τοῦ Δημητρίου Μακρῆ καὶ συμπεριλαμβάνεται στὶς ἐκδόσεις τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» – στὴ Σειρὰ Ἱστοριομνημοσύνη 1.

Εἰσηγητὲς τῆς ἐκδηλώσεως ἦταν οἱ :
– κ. Διονύσης Μπερερῆς, πρ. Σχολικὸς Σύμβουλος Π.Ε. – συγγραφέας.
– κ. Κολόμβας Νικόλαος, Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ. – ἐπίτιμος διοικητὴς Γ’ Σώματος Στρατοῦ – συγγραφέας.
– κ. Ἰωάννης Δ. Μακρῆς, Συγγραφέας τοῦ βιβλίου.

Συντονιστὴς τῆς ἐκδηλώσεως ἦταν ὁ κ. Κοντός Παναγιώτης, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ Πρόεδρος τῆς ΑΙ.ΠΟ.Ε.
Τὴν ἐκδήλωση τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους πλῆθος πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι γέμισαν τὴν αἴθουσα καὶ ἔδειξαν καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης τὸ ἦθος, τὴν ποιότητα, τὴ χαρὰ καὶ τὸν ζῆλο τους γιὰ τὸ βιβλίο αὐτό, γεγονὸς τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ ἀδιαφιλονίκητη ἀπόδειξη ὅτι σὲ χαλεποὺς καιρούς, ὅπως οἱ τωρινοί, ὑφίσταται ἀκόμη «μαγιά», ἕτοιμη νὰ ἐπιτελέσει τὸν σκοπὸ καὶ τὴν ἀποστολή της, διατηρώντας καὶ μεταδίδοντας στὴν ἑλληνική κοινωνία παραδείγματα πρὸς μίμηση, ἱκανὰ νὰ προσφέρουν λύσεις στὰ σύγχρονα ἀδιέδοξα.
Ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» εὐχαριστεῖ ἀπὸ καρδιᾶς, ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι συνέδραμαν γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς ἐκδηλώσεως αὐτῆς.

DSC07993 DSC08004 DSC08010 DSC08011

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα