Δελτίο τύπου 10ης Πανελλήνιας Συνάξεως Νεότητος ΕΡΩ, 4-5 Νοεμβρίου 2017

Τὸ Σαββατοκύριακο 4-5 Νοεμβρίου 2017 ἡ ΕΡΩ Ἀθηνῶν εἶχε τὴν χαρὰ καὶ τὴν εὐλογία νὰ φιλοξενήσει τὴν 10η πανελλήνια σύναξη νεότητος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης μὲ θέμα: “Ἡ πνευματικὴ ζωὴ τῶν νέων”! Τὸ Σάββατο 4 Νοεμβρίου ἔγινε ὑποδοχὴ τῶν νέων καὶ παράθεση δείπνου στὸ ξενοδοχεῖο Ξενοφῶν, ποὺ βρίσκεται ἀνάμεσα στὰ Κάτω Πατήσια καὶ τὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο, πολὺ κοντὰ στὰ νέα μας γραφεῖα. Ὁ παλμὸς καὶ ἡ συμμετοχὴ τῶν νέων ἀπὸ ὅλην τὴν Ἑλλάδα ἦταν μεγαλύτερη ἀπὸ κάθε ἄλλη φορὰ καὶ ξεπέρασε τὶς προσδοκίες τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς. Πολλὰ νέα πρόσωπα παρέστησαν στὴν ἐκδήλωση, μὲ τὰ ὁποῖα οἱ παλαιότεροι εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ γνωρισθοῦν, νὰ ἀνταλλάξουν γνῶμες καὶ ἀπόψεις, ἀλλὰ καὶ νὰ συζητήσουν τὶς ἀνησυχίες τους. Μετὰ τὸ δεῖπνο ἀκολούθησε γλέντι μὲ παραδοσιακὰ τραγούδια στὸ ὁποῖο συμμετεῖχε καὶ διασκέδασε ὅλος ὁ κόσμος! 

Τὴν ἑπόμενη μέρα, Κυριακὴ 5 Νοεμβρίου 2017 καὶ ὥρα 11 π.μ., ἀμέσως μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία ἔλαβε χώρα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος (ΤΑΩ Πεντέλης) τὸ κύριο μέρος τῶν ἐκδηλώσεων τῆς συνάξεως γιὰ τοὺς νέους τοῦ συλλόγου μας μὲ δύο ὁμιλίες. Ὁμιλητὲς ἦταν ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Σχοινᾶς μὲ θέμα: “Μετάνοια καὶ ἐξομολόγηση τῶν Νέων” καὶ ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου μὲ θέμα: “Προϋποθέσεις γιὰ μιὰ καλὴ οἰκογένεια”!

Ὁ π. Γεώργιος Σχοινᾶς ξεκίνησε τὴν ὁμιλία του τονίζοντας πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ μετάνοια καὶ ἡ ἐξομολόγηση, ὄχι μόνο γιὰ τοὺς νέους, ἀλλὰ γιὰ ὅλους τοὺς χριστιανούς. Δὲν εἶναι κάτι ποὺ βιώνεται στιγμιαῖα, ἀλλὰ καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς μας. Μετὰ τὸ βάπτισμα καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ βίου μας εἶναι βέβαιον ὅτι κάπου θὰ σφάλλουμε καὶ θὰ ἁμαρτήσουμε. Ὁ Θεὸς ὅμως μᾶς παρέχει συνεχῶς εὐκαιρίες νὰ ἐπανασυνδεθοῦμε μὲ αὐτὸν μέσῳ τῶν μυστηρίων τῆς μετάνοιας καὶ τῆς ἐξομολόγησης. Ἡ ἐξομολόγηση εἶναι ἕνας συνεχὴς ἀναβαπτισμός, ποὺ ἐξαλείφει τὰ ἐξομολογούμενα ἁμαρτήματα καὶ ἐξαγνίζει τὴν ψυχή. Ἐὰν δὲν ἀπελπιστοῦμε ὁλοκληρωτικὰ ἀπ’ τὸν ἑαυτό μας, δὲν φτάνουμε σὲ εἰλικρινῆ μετάνοια, διότι δὲν ἀποθέτουμε τὸν ἑαυτό μας στὸν Χριστό.  Πρέπει νὰ μελετᾶμε τὸν Λόγο τοῦ Κυρίου. Μελετῶντας τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου, ἀνακαλύπτουμε ποὺ σφάλλουμε καὶ βρίσκουμε τὴν ρίζα τοῦ προβλήματος. Στἠ συνέχεια ὁ π. Γεώργιος ἔδωσε μερικὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ πρέπει νὰ ἔχει ἡ ἐξομολόγηση. Στὴν ἐξομολόγηση θὰ πῶ ὅ,τι μὲ βαραίνει. Θὰ τὰ πῶ ὅμως ὅλα, καὶ τὰ μεγάλα καὶ τὰ μικρὰ ἁμαρτήματα. Δὲν μοῦ φταίει κανεὶς ἄλλος γιὰ τὶς ἁμαρτίες μου. Ἡ εἰλικρινὴς ἐξομολόγηση πηγάζει ἀπὸ τὴν εἰλικρινῆ μετάνοια. Ὅσες φορὲς κι ἄν πέσω, ἄλλες τόσες πρέπει νὰ σηκωθῶ. Πολὺ σημαντικὸ ἐπίσης εἶναι ἡ ἐπιλογὴ τοῦ πνευματικοῦ. Πρέπει νὰ βροῦμε σωστό, ὀρθόδοξο πνευματικό, στὸν ὁποῖον νὰ κάνουμε ὑπακοὴ μὲ ἀγάπη καὶ ἐλευθερία. Ὁ σωστὸς πνευματικὸς δὲν πρέπει νὰ εἶναι οὔτε πολὺ αὐστηρὸς οὔτε πολὺ ἐπιεικής. Ὅ,τι μοῦ πεῖ, πρέπει νὰ τὸ κάνω. Ἐδῶ ἔγκειται ἡ ἀξία τῆς ὑπακοῆς. Ἄλλωστε οἱ καλύτεροι πνευματικοὶ ἦταν οἱ καλύτεροι ὑποτακτικοί. 

Στὴ συνέχεια τὸ λόγο πῆρε ὁ π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου, ὁ ὁποῖος ξεκίνησε λέγοντας, πὼς σήμερα κοινὴ εἶναι ἡ διαπίστωση ὅτι ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογενείας βάλλεται ἀπὸ παντοῦ. Τὸ ζευγάρι ποὺ θέλει νὰ δημιουργήσει  μιὰ καλὴ χριστιανικὴ οἰκογένεια πρέπει πρὸ τοῦ γάμου νὰ προσπαθεῖ νὰ κρατηθεῖ ἁγνὸ καὶ καθαρό. Ἡ παρθενία εἶναι ὅρος ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ. Ἐξ ἁγνῶν γονέων θὰ γεννηθοῦν καλὰ καὶ ἁγνὰ παιδιά. Νὰ ἀγαποῦν τὸν Θεὸ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας τους. Νὰ κοινωνοῦν τακτικὰ καὶ ἀνελλιπῶς καὶ πρὸ τοῦ γάμου, ἀλλὰ φυσικὰ καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτόν. Μέσα στὴν οἰκογένεια πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ὑπάρχει κοινὸς πνευματικός. Ἐὰν πρὸ τοῦ γάμου τὸ ζευγάρι εἶχε διαφορετικὸ πνευματικό, τότε μετὰ τὸν γάμο ὁ πιὸ πνευματικὸς ἐκ τῶν δύο νὰ πάει στὸν πνευματικὸ τοῦ ἄλλου. Ὁ πνευματικὸς εἶναι σὰν τὸν ξυλουργό. Ὅπως ὁ ξυλουργὸς πλανίζει καὶ ἰσιώνει τοὺς ρόζους τοῦ ξύλου, ἔτσι καὶ ὁ πνευματικός κόβει ἀπὸ δῶ κι ἀπὸ κεῖ καὶ πλανίζει στὸ ζευγάρι τὰ ὅποια προβλήματα παρουσιάζονται. Νὰ μὴν θέλουμε μέσα στὸν γάμο ὁ καθένας νὰ κάνει τὸ κομμάτι του. Καὶ οἱ δύο νὰ κάνουν στὸν πνευματικὸ ἀπόλυτη ὑπακοή, ὅπως ἐπίσης καὶ ὁ ἕνας στὸν ἄλλο. Ἡ ὑπακοὴ εἶναι ζωή, ἐνῶ ἡ ἀνυπακοὴ εἶναι θάνατος! Τὸ πόσο μεγάλη εἶναι ἡ ἀξία τοῦ πνευματικοῦ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι σήμερα ζητοῦν τὴν παρουσία τοῦ κλήρου ἀκόμη καὶ στὰ νοσοκομεῖα. Ἔπρεπε βέβαια νὰ ἔρθουν μελέτες ἀπὸ τὴν Δύση, γιὰ νὰ μποῦν οἱ κληρικοὶ στὰ νοσοκομεῖα! Συνεπῶς, ὅπως ἔλεγε χαριτολογῶντας ἕνας ἁγιορείτης μοναχός: “Ἄν δὲν ἔχεις πνευματικό, πήγαινε νὰ ἀγοράσεις ἕναν”! Ἐκεῖνο ποὺ σώζει τὸν χριστιανὸ εἶναι τὸ βίωμα. Πρέπει νὰ ξαναβροῦμε, συνεπῶς, τὸν τρόπο τῆς ἀσκήσεώς μας!

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης μοιράστηκε δωρεὰν τὸ τελευταῖο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης, ἀπὸ τὴν σειρὰ «Ἰαματικὰ Νάματα 10», «Ἡ ἐξομολόγηση τῶν Νέων», τοῦ ἀρχιμανδρίτου Νικοδήμου Κανσίζογλου, ἐνῶ μετὰ τὸ τέλος τῶν ὁμιλιῶν παρατέθηκε κέρασμα ἀπὸ τὴν ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς πρὀς τοὐς Πατέρες καὶ τὸν λοιπὸ κόσμο.

Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη ἐπιθυμεῖ νὰ εὐχαριστήσει τὸ ξενοδοχεῖο “Ξενοφῶν” γιὰ τὴν ἄψογη ὀργάνωση τοῦ δείπνου καὶ τὴν φιλοξενία ὅλων ὅσοι παρέστησαν στοὺς χώρους του στὰ πλαίσια τῆς ἐκδήλωσης τοῦ συλλόγου μας, τὴν ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος (ΤΑΩ Πεντέλης) Στυλιανὴ καὶ τὴν συνοδεία της, ποὺ γιὰ μία ἀκόμη φορὰ μᾶς περιέβαλλαν μὲ περίσσεια ἀγάπη καὶ βοήθησαν στὸ ἔπακρο, ὥστε νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ἐτήσια πανελλήνια σύναξη νεότητος τῆς ΕΡΩ, καθὼς καὶ τοὺς δύο ὁμιλητές μας, πρωτοπρεσβυτέρους π. Γεώργιο Σχοινᾶ καὶ π. Θεμιστοκλῆ Χριστοδούλου γιὰ τὶς πραγματικὰ ἐμπνευσμένες ὁμιλίες τους, οἱ ὁποῖες ὄχι μόνον ἀλληλοσυμπλήρωναν ἡ μία τὴν ἄλλη, ἀλλὰ κατέδειξαν ἐπιπροσθέτως καὶ ποὺ πραγματικὰ πρέπει νὰ βρίσκεται ὁ πῆχυς γιὰ ἕναν ὀρθόδοξο ἱερέα καὶ πνευματικό. Τέλος, εὐχαριστίες ὀφείλουμε καὶ στοὺς ἱερεῖς τῶν ὁμόρων πρὸς τὸ Μοναστήρι ἐνοριῶν, οἱ ὁποῖοι ἀνακοίνωσαν ἀπὸ ἄμβωνος τὰ σχετικὰ μὲ τὴν ἐκδήλωση καὶ προέτρεψαν τὸν κόσμο νὰ παραστεῖ σὲ αὐτήν. 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα