Δελτίο τύπου της ενημερωτικής εκδήλωσης στη Λάρισα για το μάθημα των Θρησκευτικών, 22-10-2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΔΟΜΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

 

Μέ τή συμμετοχή μεγάλου πλήθους Λαρισαίων πραγματοποιήθηκε ἡ ἐνημερωτική ἐκδήλωση πού ἔγινε γιά γονεῖς καί ἐκπαιδευτικούς στήν αἴθουσα τῆς ΓΕΧΑ, μέ συνδιοργανωτές τόν Σύλλογο Πολυτέκνων Λαρίσης καί τά ἐννέα συνεργαζόμενα Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς πόλης (Ἕνωση Θεολόγων ν. Λάρισας, ΓΕΧΑ Λαρίσης, Χριστιανική Ἑστία, Χριστιανική Ἕνωση Ἐπιστημόνων Λάρισας, «Μέγας Βασίλειος», «Πορεία Αγάπης», «Ἀπόστολος Βαρνάβας», Φιλανθρωπικό Σωματεῖο «Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος» καί «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη».

Πρῶτος εἰσηγητής ἦταν ὁ Δρ. Ἰωάννης Φύκαρης, ἐπίκουρος καθηγητής στό Παιδαγωγικό Τμῆμα Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: “Οἱ νέοι «Φάκελοι Μαθητῆ» γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τά ὅρια τοῦ μύθου καί τῆς πλάνης” καί ἀκολούθησε ὁ κ. Δῆμος Θανάσουλας, δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, μέ θέμα: «Ἡ ὁμολογιακή διδασκαλία ὡς συνταγματικό δικαίωμα».

Ὁ κ. Φύκαρης ἀναφέρθηκε στό παιδαγωγικό καί ἐπιστημονικό μέρος τοῦ θέματος τονίζοντας ὅτι «Τά νέα βιβλία Θρησκευτικῶν ἤ οἱ «Φάκελοι μαθήματος», ὅπως ὀνομάζονται, πού ἐπισήμως διανεμήθηκαν ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τό τρέχον σχολικό ἔτος στούς μαθητές, εἶναι ἀπόρροια διεργασιῶν πού δέν ἀφοροῦν ἁπλᾶ καί μόνο ἕνα σχολικό μάθημα, ἀλλά ἐνέχουν βαθύτερες καί ἀπρόβλεπτες κοινωνικές ἐξελίξεις. Οἱ «Φάκελοι μαθήματος», ἐντασσόμενοι στό νέο πρόγραμμα, ἐπιχειροῦν νά δομήσουν ἕνα μάθημα μέ κατεύθυνση στήν ἀντίληψη πώς «ὅποιο Θεό καί νά πιστεύεις εἶναι τό ἴδιο» καί προωθοῦν ἕνα θρησκευτικό συνονθύλευμα, χωρίς οὐσιαστική ἀνάδειξη τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ἀλήθειας. Ἐκεῖνο πού προβάλλεται εἶναι ἡ ἐκκοσμικευμένη ἀντίληψη τῆς θρησκείας, ὅπου ἡ Ὀρθόδοξη πίστη εἶναι ἕνα ἐπιμέρους στοιχεῖο μιᾶς ὁλότητας, συγκεχυμένη μέ ἄλλες θρησκεῖες καί κοινωνικά συμβάντα, ὅπου ὅλα εἶναι ταυτόσημα καί ἀνεκτά. Κυριαρχεῖ μιά τάση συγκρητισμοῦ μέ ἀπρόβλεπτα δυσμενεῖς συνέπειες γιά τούς ὀρθόδοξους μαθητές στήν τρυφερή αὐτή ἡλικία πού δέν ἔχουν γνωρίσει ἀκόμη ἐπαρκῶς τήν πίστη τῶν πατέρων τους».

Ὁ δικηγόρος Δῆμος Θανάσουλας παρουσίασε τό νομοθετικό πλαίσιο πού διέπει τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στήν Ἑλλάδα. Συγκεκριμένα τόνισε πώς τό νά διδάσκονται οἱ μαθητές τά δόγματα τῆς Πίστεώς τους, δηλαδή νά εἶναι ὁμολογιακό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, εἶναι δικαίωμα πού προστατεύεται ἀπό τό ἄρθρο 16 παρ.2 τοῦ Συντάγματος, τήν Εὐρωπαϊκή Σύμβαση γιά τά Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου καί τό Ν. 1566/1985 (άρθ. 1 παρ.1). Σύμφωνα μέ αὐτές τίς διατάξεις ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ὀφείλει νά παρέχει Παιδεία σύμφωνη μέ τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν καί εἰδικά γιά τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς μαθητές νά φροντίζει ὥστε, ὅπως ἐπί λέξει ὁρίζεται «Νά γίνονται ἐλεύθεροι, ὑπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, νά ὑπερασπίζονται τήν ἐθνική ἀνεξαρτησία, τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς χώρας καί τή δημοκρατία, νά ἐμπνέονται ἀπό ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπο, τή ζωή καί τή φύση καί νά διακατέχονται ἀπό πίστη πρός τήν πατρίδα καί τά γνήσια στοιχεῖα τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς παράδοσης“. Κατά τῆς πολυθρησκειακῆς διδασκαλίας ἔχει ἀποφανθεῖ καί τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου, τό ὁποῖο στό πρόσφατο παρελθόν κατεδίκασε τή Νορβηγία πού θέλησε νά μετατρέψει τό μάθημα σέ θρησκειολογία, ὅπως κάνει τώρα ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση. Ἐπίσης δόθηκε ἔμφαση στήν ἄνιση μεταχείριση τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν σέ σχέση μέ ἄλλες θρησκευτικές κοινότητες στήν Ἑλλάδα, ὅπως τῶν Μουσουλμάνων, Καθολικῶν καί Ἰουδαίων Ἑλλήνων Πολιτῶν, πού ἔχουν τήν εὐχέρεια νά ἐπιλέγουν τούς διδάσκοντες καί τά διδακτικά ἐγχειρίδια γιά τήν ὁμολογιακή διδασκαλία τῆς θρησκείας τους στά Ἑλληνικά Δημόσια Σχολεῖα, ἐνῶ οἱ Ὀρθόδοξοι  πού ἀποτελοῦν τήν συντριπτική θρησκευτική πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ στεροῦνται τοῦ δικαιώματος αὐτοῦ. Γιά τό λόγο αὐτό ἄλλωστε ὑπάρχει καί σχετική προσφυγή στό ΣτΕ, ἡ ὁποία συζητήθηκε στήν Ὁλομέλεια τοῦ Δικαστηρίου καί ἀναμένεται ἡ ἀπόφαση. Σύμφωνα μέ τόν ὁμιλητή, πού συμμετείχε στή δίκη αὐτή, ἡ ἀνταπόκριση τοῦ Δικαστηρίου ἦταν θετική στό νά ἀκυρωθοῦν τά νέα Θρησκευτικά. Τό ἴδιο τό Ὑπουργεῖο ἄλλωστε ἀποκαλεῖ τά βιβλία “προσωρινό ἔντυπο ὑλικό” καί ἑπομένως οἱ γονεῖς μποροῦν ἄφοβα νά τό ἐπιστρέφουν ἀφοῦ καταπατᾶ βασικά Συνταγματικά δικαιώματά τους καί εἶναι ἐπιζήμια γιά τά παιδιά τους καί τήν ἰδιοπροσωπία τους ὡς Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων.

Χαιρετισμό ἀπηύθυνε ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου ὁ πανοσιολογιότατος ἀρχιμανδρίτης π. Ἀχίλλιος Τσούτσουρας, πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ γραμματέας τοῦ Συλλόγου Πολυτέκνων κ. Κων/νος Παπανικολάου καί ὁ πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Θεολόγων ν. Λάρισας κ. Δημήτριος Οἰκονόμου.

Στό τέλος τῆς ἐκδήλωσης ἀναγνώσθηκε καί ἐγκρίθηκε ἀπό τούς συμμετέχοντες τό ἀκόλουθο ψήφισμα διαμαρτυρίας.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Σήμερα Κυριακή 22 Ὀκτωβρίου 2017 καί ὥρα 6 τό ἀπόγευμα, ἑκατοντάδες Λαρισαίοι πολίτες συγκεντρωθήκαμε στήν αἴθουσα τῆς Γ.Ε.Χ.Α. Λαρίσης, ὕστερα ἀπό πρόσκληση τοῦ Συλλόγου Πολυτέκνων καί ἐννέα συνεργαζομένων Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Συλλόγων τῆς πόλης μας, προκειμένου νά ἐνημερωθοῦμε ἐπί τοῦ θέματος τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί τῶν νέων βιβλίων («φάκελοι μαθητῶν») Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου.

Ἀφοῦ ἀκούσαμε τίς εἰσηγήσεις τῶν: 1) Ἰωάννου Φύκαρη, ἐπίκουρου καθηγητῆ τοῦ Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης τοῦ πανεπιστημίου Ἰωαννίνων καί 2) Δήμου Θανάσουλα, Δικηγόρου,

Ἀποφασίζουμε

Καταγγέλλουμε τίς ἀντισυνταγματικές, παράνομες, ἀσύμβατες πρός τό εὐρωπαϊκό δίκαιο καί ὀλέθριες γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη μεθοδεύσεις καί ἐνέργειες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν μας.

Ἀπαιτοῦμε νά ἀποσυρθεῖ τό παράνομο καί καταστροφικό πολυθρησκειακό Πρόγραμμα Σπουδῶν στά Θρησκευτικά, τό ὁποῖο βασιζόμενο στήν φιλοσοφική ἀρχή τῆς σχετικοκρατίας ἀποδομεῖ τήν ὀρθόδοξη πίστη καί συμπαραθέτει τό ἀπαράμιλλο καί ἄφθαστο φῶς τοῦ Εὐαγγελίου μέ τίς διάφορες ἑτεροδιδασκαλίες τῶν αἱρετικῶν, τοῦ Κορανίου καί τῶν λοιπῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν. Τό πολυθρησκειακό αὐτό Πρόγραμμα εἶναι παιδαγωγικά ἀπαράδεκτο, διότι ἐπιφέρει σύγχυση στούς μικρούς μαθητές, πού δέν γνωρίζουν ἀκόμη ἐπαρκῶς τήν ὀρθόδοξη πίστη, καί γίνεται ἐργαλεῖο προπαγάνδας στίς διάφορες θρησκευτικές δοξασίες καί αἱρέσεις καί ὁδηγεῖ στόν μηδενισμό καί στήν ἀθεΐα.

Ἀξιώνουμε τήν ἀνάκληση τοῦ Ὁδηγοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ γιατί θέλει τούς ἐκπαιδευτικούς οὐδετερόθρησκους καί τούς ζητάει «κατά τήν ἐκπαιδευτική διαδικασία νά ἀποστασιοποιοῦνται κατά τό δυνατόν ἀπό τήν θρησκεία στήν ὁποία ἐνδεχομένως ἀνήκουν …» (σελ. 267).

Διαμαρτυρόμαστε ἐντονότατα γιά τήν κατάφωρη παραβίαση τῆς συνταγματικῆς ἀρχῆς τῆς ἰσονομίας καί ἰσοπολιτείας. Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀποδεικνύει ἀκραῖο ρατσισμό ἐπιβάλλοντας πολυθρησκειακό μάθημα μόνον γιά τούς ὀρθόδοξους μαθητές, ἐνῶ ταυτόχρονα δίδει τό δικαίωμα στούς Μουσουλμάνους, τούς Ρωμαιοκαθολικούς καί τούς Ἑβραίους μαθητές νά διδάσκονται ἀμιγῶς ὁμολογιακά τό θρησκευτικό τους μάθημα καί ἀπό ἱεροδιδασκάλους τῆς ἐπιλογῆς τους (Ν.4386/2016, άρθρο 55).

Ἀποκρούουμε ὡς ἀπαράδεκτο τό πολιτικό πρόγραμμα τῆς Κυβέρνησης νά ἀνατεθεῖ ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν καί σέ ἐκπαιδευτικούς ἄλλων εἰδικοτήτων (π.χ. Κοινωνιολόγους καί Νομικούς). Θέλουμε ἀληθινά ὀρθόδοξη ἀγωγή ἀπό ὀρθοδόξους θεολόγους καί ἀξιώνουμε νά σταματήσει ὁ ἐμπαιγμός καί ἡ παραπλάνηση μέ τό σαθρό ἐπιχείρημα τῶν γελοίων ποσοστώσεων διδασκαλίας (π.χ. 60% ὀρθόδοξο, 20% ἑτερόδοξο καί 20 ἑτερόθρησκο).

Ἀπαιτοῦμε νά σταματήσει ἡ παράνομη περικοπή μιᾶς διδακτικῆς ὥρας στήν Ε’ καί ΣΤ’ τάξη τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου καί νά ἐπανέλθει ἡ δίωρη διδασκαλία τοῦ μαθήματος.

Συντασσόμαστε μέ τίς ἀντιδράσεις τῶν γονέων, οἱ ὁποῖοι ἐπιστρέφουν ὡς ἀπαράδεκτα τά νέα βιβλία Θρησκευτικῶν («φάκελοι μαθητῶν»). Ἀπαιτοῦμε νά συνταχθοῦν νέα βιβλία μέ βάση τόν ἰσχύοντα Ν. 1566/85, πού ὁρίζει γιά τούς μαθητές: «Νά γίνονται ἐλεύθεροι, ὑπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, νά ὑπερασπίζονται τήν ἐθνική ἀνεξαρτησία, τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα τῆς χώρας καί τή δημοκρατία, νά ἐμπνέονται ἀπό ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπο, τή ζωή καί τή φύση καί νά διακατέχονται ἀπό πίστη πρός τήν πατρίδα καί τά γνήσια στοιχεῖα τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς παράδοσης. Ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς τους συνείδησης εἶναι ἀπαραβίαστη».

Ἀπευθύνουμε εὐσεβάστως ἔκκληση πρός τόν μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο καί τή σεπτή Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας νά μή συναινέσουν στήν ἀλλοίωση τοῦ ὀρθόδοξου χαρακτήρα τοῦ ΜτΘ, ἀλλά νά ἐμμείνουν στήν ἀπαίτηση τοῦ λαοῦ μας γιά μιά ἀκραιφνῶς ὀρθόδοξη ἀγωγή καί παιδεία. Νά ὀρθώσουν φραγμό καί τεῖχος ἐνάντια στά σχέδια παράδοσης τῶν ὀρθοδόξων παιδιῶν μας στήν Πανθρησκεία. Νά μήν ἀφήσουν νά χαθεῖ αὐτή ἡ μάχη τοῦ λαοῦ μας.