Δελτίο Τύπου Ομιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης στη Καβάλα 4/11/2018

   

     Τήν Κυριακή 4 Νοεμβρίου, 2018 στήν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Μυροφόρων Ἀμισιανῶν Καβάλας, πραγματοποιήθηκε ὁμιλία – συζήτηση, ἀπό τόν ὑπεύθυνο τοῦ τομέα ἀγροτικῆς ἀνάπτυξης καί οἰκιακῆς οἰκονομίας κ. Χρῆστο Σαπρανίδη (Γεωπόνο- Ἀγρότη), μέ σκοπό τήν ἐνημέρωση, ὀργάνωση καί δράση μας στό συγκεκριμένο αὐτό τομέα. Ὁ κ. Σαπρανίδης στήν ἀρχή τῆς ὁμιλίας του μᾶς ἀνέφερε γιά τήν κρισιμότητα τῶν καιρῶν πού ζοῦμε και πιστεύει πώς ἡ Ἑνωμένη Ρωμιοσύνη (μαζί μέ τήν προσπάθειά της γιά τή βίωση τῶν ἀξιῶν μας πίστη –γλῶσσα –οἰκογένεια -ἱστορία- ἑλληνορθόδοξη παράδοση) ὀφείλει να βοηθήσει τά μέγιστα καί στήν ἐπιστροφή μας στήν ὕπαιθρο. Βέβαια ὅπως μᾶς ἀνέφερε δέν εἶναι δυνατόν νά γίνουμε ὅλοι ἀγρότες, ἀλλά ὅσοι ἔχουν τίς προϋποθέσεις, νά μάθουν νά καλλιεργοῦν γιά νά ἔχουν στό οἰκογενειακό τους τραπέζι, ἁγνά φυσικά καί ὑγιεινά προϊόντα.

     Μετέπειτα μᾶς προέτρεψε νά ἀσχοληθοῦμε καί ἐμεῖς μέ τή σειρά μας ἐρασιτεχνικά, ξεκινώντας νά κάνουμε ὁμάδες ἀδελφῶν καί σέ κάποιο χῶρο πού διαθέτει κάποιος ἀδελφός (ἄν οἱ ὑπόλοιποι δέν διαθέτουν ἐπειδή ζοῦν μέσα στήν πόλη) νά βάλουμε λίγες κότες, κατσίκια, καθώς καί σέ ἕνα ἀγρό νά κάνουμε ἕνα λαχανοκόκηπο, ἕνα μικρό θερμοκήπιο, νά καλλιεργήσουμε διάφορα ἄλλα προϊόντα π.χ. πατάτες, ὄσπρια κ.ἄ. μέ σκοπό νά συνεργαστοῦμε μεταξύ μας καί νά παράγουμε τά δικά μας ἁγνά, φυσικά προϊόντα, πού θά προέρχονται ἀπό τόν κόπο μας. Ἄν βέβαια κάποιοι ἀδελφοί λόγῳ ὑποχρεώσεων ἔχουν λίγο χρόνο, μᾶς πρότεινε τήν λύση νά πηγαίνουμε ἐναλλάξ π.χ. μία φορά τήν ἑβδομάδα ὁ καθένας μας, ὥστε νά μοιράζονται οἱ φροντίδες, ὁ κόπος καί τά ἔξοδα τῶν μετακινήσεών μας. Ἐπίσης, μᾶς ἀνέφερε σάν παράδειγμα ὅτι στήν περιοχή πού ζεῖ, τό Κιλκίς, τά παραγόμενα προϊόντα τῶν ὁμάδων τους, (φροῦτα, λαχανικά, ὄσπρια κ.ἄ.) τά προσφέρουν, τουλάχιστον μία φορά τήν ἑβδομάδα, στό τραπέζι τῆς ἀγάπης πού ἐπιμελεῖται ἡ ἐκεῖ Μητρόπολη, οἰκονομῶντας ἔτσι καί τά σπίτια τους ἀλλά καί τόν «ἐλάχιστο ἀδελφό μας». «Ἐπίσης, μᾶς εἶπε, προσπαθοῦμε νά συντηροῦμε ντόπιους σπόρους γιά τυχόν δύσκολες μέρες», ἀπό τούς ὁποίους μᾶς ἔφερε καί μοιράστηκαν στούς παρευρισκόμενους ἀδελφούς μας.

    Τέλος, μᾶς ἀνέφερε ὅτι γίνονται διάφορες ἐνημερωτικές ἡμερίδες π.χ. γιά λαχανόκηπους, ἐκτροφή ζώων, μελισσοκομία καί ἄλλα σχετικά θέματα. Εὐχαριστοῦμε τόν ἀγαπητό ἀδελφό Χρῆστο γιά τήν ἀγάπη του νά ἔρθει μέ τήν εὐλογημένη του οἰκογένεια ἀπό τό Κιλκίς, στό χωριό Ἀμισιανῶν Καβάλας, γιά νά μᾶς ἐνημερώσει καί νά μᾶς προτρέψει νά κάνουμε καί ἐμεῖς ὅ,τι μποροῦμε χάριτι Θεοῦ. Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη Καβάλας ἐπίσης εὐχαριστεῖ ἐγκάρδια τόν π. Κωνσταντῖνο γιά ἄλλη μιά φορά γιὰ τήν πατρική του ἀγάπη νά ἀγκαλιάσει καί νά στηρίξει τήν προσπάθειά μας, δίνοντάς μας τήν εὐκαιρία νά πραγματοποιηθεῖ αὐτή ἡ σπουδαία ὁμιλία μέ σκοπό, ὅπως εἴπαμε, τήν ἐνημέρωση, ὀργάνωση καί δράση μας στόν ἀγροτικό τομέα, γιά νά βάλουμε καί ἐμεῖς μέ τή σειρά μας, στό δικό μας τραπέζι, καθώς καί τοῦ “ἐλάχιστου ἀδελφοῦ μας” προϊόντα παραδοσιακά, ἀσφαλῆ καί ὑγιεινά.