Δελτίο Τύπου (Κατερίνη, Εκδήλωση Μνήμης για την Γενοκτονία Ποντίων)

Δελτίον Τύπου
Τὸ Σάββατο 23 Μαρτίου 2019, στὶς 7 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Χριστοφόρου καὶ Εὐθυμίου ἐκδήλωση μνήμης γιὰ τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴν γενοκτονία τοῦ Ποντιακοῦ  Ἑλληνισμοῦ (1919 – 2019). Ἡ ἐκδήλωση περιελάμβανε μία ἰδιαιτέρως ἀξιόλογη καὶ  ἐνδιαφέρουσα ὁμιλία ἀπὸ τὴν κ. Ἀναστασία Ἀρπατζῆ, ἐκπαιδευτικὸ – συγγραφέα, μὲ θέμα « Ἡ διαχρονικότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴν  Ἀνατολία». Ἡ ὁμιλήτρια, μὲ ἁπλὸ καὶ ἄμεσο λόγο, περιέγραψε τὸ παρελθὸν καὶ τὸ παρὸν τοῦ Χριστιανισμοῦ στὸν Πόντο καὶ τὴν Μικρὰ Ἀσία, κάνοντας καὶ μιὰ ἀναφορὰ στὴν Κύπρο. Ἀκολούθησαν ἡ γυναικεῖα χορωδία τοῦ Ἱ. Ναοῦ καθὼς καὶ χορευτικὸ τμῆμα μὲ συνοδεία ποντιακῆς ὀρχήστρας ποὺ ἐνθουσίασαν μὲ τὴν ἐμφάνισή τους τὸ ἀκροατήριο.

Τὴν ἐκδήλωση τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καὶ Πλαταμῶνος κ. Γεώργιος, πρόεδροι τῶν Ποντιακῶν πολιτιστικῶν συλλόγων τῆς Κατερίνης καθὼς καὶ περιφερειακοὶ καὶ δημοτικοὶ σύμβουλοι.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸν χαιρετισμό του τόνισε τὴν σημασία τῆς διατήρησης τῆς ἐθνικῆς καὶ πνευματικῆς μας ταυτότητας. Ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀπηύθηνε χαιρετισμὸ ὁ Προϊστάμενος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σωκράτης Ξενίδης, ὁ ὁποῖος εἶχε τὴν εὐθύνη τῆς διοργάνωσης. Ὁ π. Σωκράτης εὐχαρίστησε τοὺς συντελεστὲς τῆς ἐκδηλώσεως  ποὺ σκοπὸ ἔχει νὰ μὴν ἀποκοποῦν οἱ νέες γενιὲς ἀπὸ τὶς πολιτιστικὲς καὶ γλωσσικὲς καταβολές τουςκαὶ ἀναφέρθηκε στὸ αἴτημα τῆς διεθνοῦς ἀναγνωρίσεως τῆς γενοκτονίας. Ἐκ μέρους τῆς Ε.ΡΩ. μίλησαν τὰ μέλη της κ. Γεώργιος Σιδηρόπουλος, ποὺ παρουσίασε σύντομα τοὺς σκοποὺς τοῦ Σωματείου, καθὼς καὶ ὁ κ. Στέργιος Μπούγιας τονίζοντας τὴν σημασία τέτοιων ἐκδηλώσεων ποὺ λειτουργοῦν ὡς «κολυμβῆθρες», ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀνέφερε, ποὺ μᾶς ἀναβαπτίζουν στὶς ἀξίες τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος. 

Τὴν ἐκδήλωση ὀργάνωσε,ἡ ἐνορία τῶν Ἁγίων Εὐθυμίου καὶ Χριστοφόρου Κατερίνης σὲ συνδιοργάνωση μὲ τὴν « Ἑνωμένη Ῥωμηοσύνη» καὶ τὴν στήριξη ποντιακῶν συλλόγων τῆς Κατερίνης , ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης καὶ Πλαταμῶνος.