Δελτίο τύπου εκδήλωσης στον Δήμο Κηφισιάς για τον Όσιο Παΐσιο (18 Νοεμβρίου 2016)

Μέ ἐπιτυχία ὁλοκληρώθηκε τό ἀπόγευμα τῆς 18ης Νοεμβρίου 2016 ἡ ἐκδήλωση πού συνδιοργάνωσε τό Σωματεῖο ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ μέ τόν Δῆμο Κηφισιᾶς καί τό Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμοῦ, Ἀθλητισμοῦ καί Νεολαίας μέ θέμα «Εὐλογημένες Ἱστορίες ἀπό τό Κελί τῆς Παναγούδας». Κεντρικός ὁμιλητής ἦταν ὁ πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Φανερωμένης Χολαργοῦ καί Διευθυντής τοῦ Κέντρου Ὑγείας Μαρκοπούλου, π. Κωνσταντῖνος Στούμπος, ὁ ὁποῖος εἶχε προσωπικές ἐμπειρίες καί βιώματα μέ τόν Ὅσιο Παΐσιο. Τήν ὁμιλία παρακολούθησαν ἀρκετοί δημότες Κηφισιᾶς καθώς καί μέλη τῆς Νεότητας καί φίλοι τοῦ Σωματείου.

Κατά τήν ἔναρξη τῆς ἐκδήλωσης, χαιρετισμό ἀπηύθηνε ὁ κ. Ἀναστάσιος Οἰκονομόπουλος, μέλος τῆς “Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης”, παρουσιάζοντας σύντομα τήν ταυτότητα καί τόν σκοπό τοῦ Κέντρου Ἑνότητος καί Μελέτης, Προβολῆς καί Διάδοσης τῶν Ἀξιῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί εὐχαριστώντας τόν πρόεδρο τοῦ Νομικοῦ Προσώπου τοῦ Δήμου Κηφισιᾶς, κ. Σταῦρο Ζαπάντη γιά τήν παραχώρηση τῆς αἴθουσας. Στήν συνέχεια, τόν λόγο πῆρε ὁ π. Κωνσταντῖνος Στούμπος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε σέ γεγονότα τοῦ βίου τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, τά ὁποῖα φανερώνουν τήν πολύ μεγάλη ἀγάπη πού εἶχε γιά ὅλο τόν κόσμο. Συμβούλευε καί δεχόταν μέ μεγάλη ὑπομονή καί χαρά ὅλους τούς ἐπισκέπτες ἐνῶ ἐκτός ἀπό τήν σωτηρία τῆς ψυχής τους, ἐνδιαφερόταν καί γιά τήν ὑγεία τους.
Χαρακτηριστικό περιστατικό εἶναι ὅτι σέ πολλούς φοιτητές Ἰατρικῆς πού ἀνησυχοῦσαν μήπως ἔχουν κάποια ἀσθένεια ἀπό αὐτές πού μελετοῦσαν, ἔλεγε ὅτι εἶναι ἀπολύτως ὑγιεῖς καί νά μήν ἐπηρεάζονται. Σέ κάποιον ἄλλον φοιτητή Ἰατρικῆς συμβούλευε νά κοιμᾶται περισσότερες ὧρες γιατί τίς χρειάζεται ὁ ὀργανισμός του, ἐνῶ σέ κάποιον ἄλλον πού ἀνησυχοῦσε ἄν ἔχει διαλέξει τόν κατάλληλο γιά ἐκεῖνον πνευματικό, εἶπε «βρέ παιδάκι μου, εἴπαμε νά ψάχνουμε γιά καλό αὐτοκίνητο, ἀλλά ὅταν πέφτουμε πάνω σέ μερσεντές δέν ψάχνουμε ἄλλο»! Ἐπίσης, σέ κάποιον πού ἡ γυναῖκα τοῦ εἶχε ἀποβολές, τόν συμβούλεψε ὅτι ὅπως ἕνα δέντρο μέ πολύ γερό κορμό χρειάζεται λεπτότητα καί πολλή φροντίδα, ἔτσι καί ἡ γυναῖκα του ἄν ξεκουράζεται καί τρώει ὑγιεινά καί φαγητά μέ χαμηλά λιπαρά δέν θά ἔχει πρόβλημα σέ μελλοντικές ἐγκυμοσύνες. Τώρα τό συγκεκριμένο ζευγάρι ἔχει μιά εὐλογημένη πολύτεκνη οἰκογένεια. Τέλος, σέ πολλούς νέους πού ἐνθουσιάζονταν μαζί του καί ὁ πονηρός τούς ὑποδείκνυε νά ἐγκαταλείψουν τούς πνευματικούς τους καί νά πηγαίνουν στόν γέροντα, ὁ Ὅσιος τούς ἔδιωχνε αὐτές τίς σκέψεις τονίζοντάς τους πόσο σημαντικό εἶναι νά ἐπισκέπτονται τακτικά τόν πνευματικό τους καί νά συμμετέχουν στά ἅγια Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Μετά τό τέλος τῆς ὁμιλίας, ἀκολούθησε προβολή μέρους τῆς ταινίας τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης μέ τήν ζωή καί τό ἔργο τοῦ Ὁσίου Παϊσίου ἀφήνοντας συναισθήματα χαρᾶς, ἐλπίδας καί ἀγάπης γιά τόν Ὅσιο.