Δελτίο τύπου εκδήλωσης – παρουσίασης του βιβλίου “Κοινωνικά Παλαιών Διδασκάλων – Μέρος ΄Β”, 9-12-2018 (Video)

Μὲ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 9 Δεκεμβρίου ἡ παρουσίαση τοῦ βιβλίου βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς «Κοινωνικὰ Παλαιῶν Διδασκάλων – Μέρος Β΄» στὸν φιλόξενο χῶρο τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τοῦ Δῆμου Γέρακα ἀπὸ τὴν Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη.

Κατὰ τὴν ἐκδήλωση τρεῖς ξεχωριστοὶ ὁμιλητὲς παρουσίασαν τὸ βιβλίο. Ὁ ὁμότιμος Καθηγητὴς Μουσικολογίας κ. Βουρλῆς Ἀθανάσιος μίλησε ἐκτενῶς γιὰ τήν ἱστορικολειτουργικὴ θεώρηση τοῦ Κοινωνικοῦ μέσα στὴ θεία λατρεία, ὁ ὑποψήφιος διδάκτωρ κ. Πολυκαρπίδης Πολύκαρπος μέσῳ ψηφιακῶν προβολῶν ἀνέδειξε τὴ σχέση παλαιᾶς καὶ νέας γραφῆς τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, ἐνῶ ὁ Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Ἱεροψαλτῶν Ἑλλάδος κ.  Πολίτης Κωνσταντῖνος ἀναφέρθηκε σὲ βιογραφικὰ στοιχεῖα τῶν σπουδαίων συνθετῶν τῶν ἔργων ποὺ περιλαμβάνονται στὸν Τόμο.

Ἀκολούθως, τὸ πρόγραμμα συνεχίστηκε μὲ ὑποδειγματικὲς ἐκτελέσεις τριῶν Κοινωνικῶν ἀπὸ τοὺς βυζαντινοὺς χοροὺς τῶν Μαϊστόρων τῆς Πόλης τοῦ κ. Νταραβάνογλου Γρηγόριου, τῆς Ἑλληνικῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας, τοῦ κ. Κωνσταντίνου Γεωργίου καὶ τῆς χορωδίας «Ἑν Ψαλτηρίῳ» τοῦ κ. Φωτόπουλου Κωνσταντίνου, οἱ ὁποῖες  μετέφεραν τὸ κοινὸ στὶς ἔνδοξες ἡμέρες τοῦ Βυζαντίου.

Νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὴν ἐκδήλωση παρέστη ὁ ἐπιχώριος Δήμαρχος Γέρακα καθὼς καὶ ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἐξῇρε τόσο τοὺς εἰσηγητὲς τῶν ὁμιλιῶν, ὅσο καὶ τὶς ἐκτελέσεις τῶν χορωδιῶν εὐχαριστῶντας παράλληλα καὶ τὴν Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ Σεβασμιότατος εὐχαριστήθηκε τόσο πολὺ μὲ τὶς χορωδίες, ποὺ ἔκανε δῶρο σὲ ὅλους, χορωδοὺς καὶ χοράρχες, 60 βιβλία «Κοινωνικὰ Παλαιῶν Διδασκάλων – Μέρος Β΄», τὰ ὁποῖα  μοίρασε προσωπικὰ στὸν καθένα ὁ ἴδιος.