Παραγωγή ΕΡΩ: «Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως Μέρος Α’»

Τό Κέντρο ἑνότητος, μελέτης καί προβολῆς τῶν ἀξιῶν μας «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη», τιμῶντας τήν μνήμη τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἁγίου τοῦ 20οῦ αἰῶνα, δημιούργησε καί παρουσιάζει τό νέο ψηφιακό ἔργο: «Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, ὁ Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας καί Διδάσκαλος τῆς Οἰκουμένης», σέ κείμενο τῆς κ. Βαρβάρας Γιαννακοπούλου καί ἐπιμέλεια παραγωγῆς τοῦ Τομέα Ψηφιακῶν Παραγωγῶν τῆς Ε.Ρω.

Tό βίντεο εἶναι ἕνα ἔργο τιμῆς και δοξολογίας στόν Ἅγιο Νεκτάριο, τόν Ἅγιο τῶν θαυμάτων, τῆς ὑπομονῆς καί τῆς ἐλπίδας κάθε πονεμένης ψυχῆς. Τό ἔργο ἀνήκει στήν σειρά “Γέροντες καί Ἅγιοι” τῶν παραγωγῶν τῆς Ε.Ρω. καί ἀποτελεῖται ἀπό δύο μέρη. Ἡ χρονικὴ διάρκεια τοῦ Α΄ Μέρους εἶναι 42 λεπτά καί 42 δευτερόλεπτα καί τοῦ Β΄ Μέρους 01 ὥρα 14 λεπτά καί 14 δευτερόλεπτα.

Ὅλοι οἱ ψηφιακοὶ δίσκοι τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» διατίθενται δωρεάν καί ἡ διάδοσή τους ἐπιτρέπεται μόνο μέ τήν ἄδεια τῆς Ε.Ρω. Γιὰ πληρέστερη γνώση τῆς πολυπλεύρου Προσωπικότητος τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως καὶ τοῦ πολυπλεύρου ἔργου του, ποιμαντικοῦ, θεολογικοῦ, ὑμνογραφικοῦ, παιδαγωγικοῦ, ἀσκητικοῦ, συμβουλευτικοῦ καὶ τῆς Χριστιανικῆς Ἀνθρωπολογίας του, βλ. διατριβὴ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ. ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ, ΑΘΗΝΑ 2014

Ἡ διατριβὴ διατίθεται δωρεὰν σὲ ἡλεκτρονικὴ μορφὴ στὸ ἱδρυματικὸ Ἀποθετήριο «Πέργαμος» τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/fr…