Όσιος Αγαπητός ο Ομολογητής και θαυματουργός Επίσκοπος Συναού

Ὂν ἠγάπησας, Ἀγαπητέ, Δεσπότην,
Οὗτος καλεῖ σε πρὸς τόπους, οὓς ἠγάπας.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα