Δίκαιος Ιώβ ο Προφήτης

Εἰ καὶ θανών, ἄληστος ἀνδρείας πέτρα,
Καὶ πῶς Ἰὼβ κρύψει σε τῇ λήθης πέτρᾳ;
Ἕκτῃ Ἰὼβ πολύτλαν θανάτου τέλος ἀμφεκάλυψε.

Λειτουργικά κείμενα

ΠΗΓΗ

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα