Αγίες Μάρθα και Μαρία οι αδελφές του Λαζάρου

Ἐκ Βηθανίας τὰς ἀδελφὰς Λαζάρου,
Σῴζειν δύνασθαι καὶ νεκρὰς πιστευτέον.
Τετάρτῃ Μάρθα ἠδὲ Μαρίη ἔβησαν πόλῳ λαμπρῷ.

 

Λειτουργικά κείμενα

ΠΗΓΗ

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα