Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής Ηγούμενος Μονής Μηδικίου

Ῥυσθεὶς βίου Νικήτας, ὡς στρουθὸς πάγης,
Πτεροῖς νοητοῖς ἵπταται πρὸς τὸν πόλον.
Νικήταν καλέουσι τρίτῃ ἐπὶ δῶρα θεοῖο.

Λειτουργικά κείμενα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα