Άγιοι Σαράντα Πέντε Μάρτυρες

Παρεμβολὴ τις εὑρέθη Θεῷ νέα,
Τόλμη παρεμβάλλουσα καὶ πυρὸς μέσον.
Κτεῖνεν ἐρισθενέας δεκάτῃ πῦρ Νικοπολίτας.

Λειτουργικά κείμενα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα