Αγία Καλλιόπη

Kάλλη παραβλέπουσα των ποιημάτων,
Kτίστου τα κάλλη οπτάνη Kαλλιόπη.

 

Λειτουργικά κείμενα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα