Βασίλεψεν Αυγερινός – Παραδοσιακό τραγούδι της Θράκης (Terra Melodia)