Τραγέλαφος: To CDC άλλαξε τον ορισμό του εμβολίου!

Γράφει ο Δημήτριος Γάκης, πρ. Διοικητής Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ

ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (CDC), ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ!

Το γεγονός διέρρευσε πρόσφατα για την αλλαγή που θεσμοθετήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου…

Ο προηγούμενος μακροχρόνιος ορισμός ήταν: «Εμβόλιο είναι ένα προϊόν που διεγείρει το ανοσολογικό σύστημα του ατόμου για να παράξει ανοσία έναντι συγκεκριμένης νόσου, προστατεύοντας το άτομο από την συγκεκριμένη νόσο». (“A product that stimulates a person’s immune system to produce immunity to a specific disease, protecting the person from that disease”).

Ο νέος ορισμός είναι: Ένα παρασκεύασμα που χρησιμοποιείται για να διεγείρει την ανοσολογική άμυνα του σώματος εναντίον νοσημάτων. (“A preparation that is used to stimulate the body’s immune response against diseases”).

Για τους περισσότερους, η διαφορά δεν είναι κατανοητή! Σας λέω, μόνο, ότι έτσι περιλαμβάνονται και παρασκευάσματα που δεν προκαλούν ανοσία, αλλά απλή ανοσοδιέγερση (= stimulate immune response). Αυτά όμως, φαρμακολογικά, περιλαμβάνονται στην ομάδα των ανοσοδιεγερτών τα οποία διεγείρουν, μεν, το ανοσολογικό σύστημα, αλλά δεν προκαλούν ανοσία. ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΕΠΙΒΟΛΗ…

Γιατί έγινε αυτή η μεμπτή επιστημονικά αλλαγή;

Διότι τα εμβόλια mRNA, σύμφωνα με προσφεύγοντες Δικηγόρους κατά της υποχρεωτικότητας στις ΗΠΑ, δεν πληρούν τον προηγούμενο ορισμό του εμβολίου, δεδομένου ότι και δεν προστάτευαν από την λοίμωξη άνω του 50%(κριτήριο βάσει του οποίου πήραν την άδεια επείγουσας χρήσης τον Δεκ 2020) και από την μετάδοση νόσου. Αλλά μόνο προφύλασσαν από την βαρεία νόσηση, όπως άλλαξε η επιχειρηματολογία μετά την αποκάλυψη της συνέχισης της νόσησης και μετάδοσης. Και το μεν κριτήριο « άνω του 50%» το παρέκαμψαν στην εξέταση του εμβολίου για πλήρη αδειοδότηση στις 23 Αυγ. 2021, δεχόμενοι έκθεση της Pfizer για τα αποτελέσματα του εμβολίου έως τις 31 Μαρ 2021. Δηλαδή όταν δεν υπήρχε ακόμη η Δέλτα, που έριξε θεαματικά την αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της μετάδοσης της νόσου. Παρά ταύτα δέν έδωσαν πλήρη άδεια για το εμβόλιο της Pfizer που κυκλοφορεί στις ΗΠΑ, αλλά παρέτειναν την άδεια επείγουσας χρήσης (ΕUA) και έδωσαν πλήρη άδεια για το εμβόλιο Comirnaty της Biontech που δεν κυκλοφορεί στις ΗΠΑ αλλά κυκλοφορεί στην Ευρώπη, η οποία όμως το έχει με άδεια κυκλοφορίας υπό προϋποθέσεις «Conditional marketing authorisation» (δεν έδωσε μόνιμη άδεια!).

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty

Αυτά τα τραγελαφικά συμβαίνουν στις ΗΠΑ

Δείτε περισσότερα στον σύνδεσμο:

https://www.theepochtimes.com/cdc-changed-definition-of…

πηγή