Τιβεριάδα, Μάγδαλα, Επτάπηγον, Όρος των Μακαρισμών, Μονή των Αποστόλων

π. Ιωάννης Νικολάου
 
Σε αυτό το επεισόδιο βρισκόμαστε στην Τιβεριάδα. Γνωρίζουμε τα Μάγδαλα όπου και η πατρίδα της Μαρίας της Μαγδαληνής. Αμέσως μετά γνωρίζουμε το Όρος των Μακαρισμών. Στη συνέχεια βρισκόμαστε στην Τάπγα (Tabgha) ή Επτάπηγον όπου και το Προσκύνημα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και των δύο ιχθύων.
Αμέσως μετά γνωρίζουμε την πόλη της Τιβεριάδος αλλά και την Ιερά Μονή των δώδεκα Αποστόλων. Ολοκληρώνοντας αποκαλύπτουμε τη σημασία του αριθμού 153 που ήταν και ο αριθμός των ψαριών που έπιασαν οι μαθητές του Κυρίου κατά την τρίτη εμφάνιση Του προς αυτούς μετά την Ανάσταση Του.