Στο αρχείο ποινική δικογραφία κατά ιερέως επειδή κοινώνησε πιστούς κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων

Με την υπ’ αρ. Α 2021/200/30.3.2021 αναφορά της προς τον κο Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Νάξου Πόπη Παπανδρέου αναφέρει ότι έθεσε στο Αρχείο ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε με αφορμή υποβλητική αναφορά αστυνομικής Αρχής σε βάρος ιερέως για παραβίαση της υπ’ αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.8378 ΚΥΑ σε συνδυασμό με το αρ. 285 ΠΚ. Ειδικότερα, η αναφορά αφορούσε την τέλεση της θείας Λειτουργίας με παρουσία πιστών και εν συνεχεία τη μετάδοση της Θείας Κοινωνίας από τον ιερέα σε πιστούς.
Η ανωτέρω Εισαγγελέας Πρωτοδικών Νάξου έκρινε ότι στην υπό κρίση περίπτωση δεν τελέστηκε η θεία Λειτουργία με παρουσία πιστών αλλά μόνο έλαβε χώρα μετάδοση της Θείας κοινωνίας από τον ιερέα σε πιστούς. Ότι η μετάδοση της Θείας Κοινωνίας από τον ιερέα στους πιστούς δεν συνιστά έναν ad hoc λειτουργικό και πρόσφορο τρόπο διάδοσης μιας υφιστάμενης μεταδοτικής ασθένειας με συνέπεια να μην πληρούται η αντικειμενική υπόσταση του αρ. 285 παρ. 1 β ΠΚ.
Ότι ακόμη και ήθελε κριθεί ότι τελέστηκε το αδίκημα, η πράξη δεν μπορεί να θεωρηθεί και καταλογιστή σε ενοχή διότι ο ιερέας ευρίσκετο σε κατάσταση σύγκρουσης καθηκόντων κατ’ εφαρμογή του αρ. 33 ΠΚ.  Ολόκληρη η ως άνω υπ’ αρ. Α2021/200/30.3.2021 αναφορά της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Νάξου Πόπης Παπανδρέου  προς τον κο Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου, με εκτενή νομική και ουσιαστική  θεμελίωση είναι δημοσιευμένη στη σελ. 599, στο τεύχος 249, Απριλίου 2021 του μηνιαίου νομικού περιοδικού Ποινική Δικαιοσύνη εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.
Σημειωτέον ότι στα περιεχόμενα εντός του τεύχους του ανωτέρω περιοδικού η εν λόγω αναφορά αναφέρεται μαζί με όλα τα υπόλοιπα άρθρα του περιοδικού, ωστόσο στο εξώφυλλο του εν λόγω τεύχους δεν αναφέρεται μαζί με όλα τα υπόλοιπα άρθρα του περιοδικού. Η συγκεκριμένη Εισαγγελέας είναι γνωστή εντός και εκτός του σώματος των λειτουργών της Δικαιοσύνης, για το επιστημονικό κύρος και την ακεραιότητα του ήθους της.
Γι’ αυτόν τον λόγο, οι σκέψεις (νομικές και ουσίας) που περιλαμβάνονται στην αναφορά της και καθώς και η παραπομπή (ονομαστικά) στην ίδια την εν λόγω αναφορά μπορούν να αξιοποιηθούν ως ένα πολύ καλό εφόδιο στη φαρέτρα των νομικών επιχειρημάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης ιερέων που διώκονται για ανάλογες πράξεις.