Πρώτος χανιώτικος συρτός – Oρχήστρα μαθητών (Κρήτης – Δωδεκανήσων) Σχολείου Ψαλτικής

Παίζει η ορχήστρα των μαθητών του Σχολείου Ψαλτικής, που μελετά ρεπερτόριο από τις περιοχές της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. 
 
Διδασκαλία- διεύθυνση: Ανδρέας Αρβανίτης.