Πλούσιοι επτώχευσαν – Ψάλλουν οι Πατέρες της Ι.Μ. Φιλοθέου