Κάλαντα Χριστουγέννων Θράκης

“Βρε ν’ άνξιτι τις πόρτες σας” κάλαντα από το Μεγάλο Μοναστήρι της Ανατολικής Ρωμυλίας

“Κυρά Θεοτόκα” κάλαντα από το Σαμμακόβι της Θράκης

“Εδώ ήρθαμε να παινίσουμε” κάλαντα από τις Καστανιές Έβρου