Πύργος Αγίου Αδριανού – Αργολίδα

Πυργοκατοικία σε υπερυψωμένο σημείο στο χωριό Άγιος Αδριανός (πρώην «Κατσίγκρι») κοντά στο Ναύπλιο. Πιστεύεται ότι ο πύργος κτίστηκε περί τα μέσα του 18ου αιώνα. Ο αρχικός του ιδιοκτήτης δεν είναι γνωστός. Μεταγενέστερα δέχθηκε αρκετές μετατροπές, σήμερα όμως είναι παραμελημένος. H κάτοψή του είναι επιμήκης ορθογωνική, διαστάσεων περίπου 11,0✖6,5 μέτρων.. Αποτελούνταν από τρεις στάθμες (ισόγειο, 1ος και 2ος όροφος) Η στέγασή του γινόταν με τετράριχτη κεραμοσκεπή στέγη. Η πρόσβαση στον πύργο γινόταν από θύρα στη νότια πλευρά του ισογείου, πράγμα όχι ιδιαίτερα συνηθισμένο για πυργόσπιτα (η είσοδος ήταν συνήθως στον πρώτο όροφο), προστατευόταν όμως από καταχύστρα. Η άμυνα του ενισχυόταν από τυφεκιοθυρίδες που ανοίγονταν στον όροφο.