Όταν οι επιστημονικές μελέτες ισοπεδώνουν τα ψεύδη του CDC…

Για πάνω από ένα έτος το CDC ψεύδεται για τη μικρή χρονική διάρκεια παραμονής της πρωτεΐνης ακίδα και του mRNA στον οργανισμό (με αφορμή την προηγούμενη ανάρτηση του κ Πουλά): 
 
Πόσο παραμένουν;  Η πρωτεΐνη ακίδα κυκλοφορεί ελεύθερη στο αίμα τουλάχιστον για 29 ημέρες μετά τον εμβολιασμό (ημερομηνία δημοσίευσης μελέτης 20 Μαΐου 2021)
ΜΕΛΕΤΕΣ
 
Η πρωτεΐνη ακίδα κυκλοφορεί σε εξωσώματα στο αίμα τουλάχιστον για 4 μήνες μετά τον εμβολιασμό (ημερομηνία δημοσίευσης μελέτης 15 Νοεμβρίου 2021): doi.org/10.4049/jimmunol.2100637 
 
Το mRNA εντοπίζεται σε λεμφαδένες (συγχρόνως με την πρωτεΐνη ακίδα) τουλάχιστον για 2 μήνες μετά τον εμβολιασμό (ημερομηνία δημοσίευσης μελέτης 24 Ιανουαρίου 2022): doi.org/10.1016/j.cell.2022.01.018 
 
Το mRNA κυκλοφορεί στο αίμα τουλάχιστον για 15 ημέρες μετά τον εμβολιασμό (ημερομηνία δημοσίευσης μελέτης 28 Ιουνίου 2022): doi.org/10.3390/biomedicines10071538 
 
Όλους αυτούς τους μήνες το CDC επιλεγεί να μην ενημερώνει κοινό και ιατρικό προσωπικό με τα νέα δεδομένα της επιστήμης. Αντί αυτού συντηρεί τον ψευδή ισχυρισμό περί μικρής χρονικής διάρκειας παραμονής της πρωτεΐνης ακίδα και του εμβολιακού mRNA στον οργανισμό των εμβολιασμένων 
(με το “επιχείρημα” ότι αυτό “εκτιμούν… επιστήμονες”).
 
18/8/22