Ογκώδης διαδήλωση στη Γερμανία κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού