«Ο νέος ψηφιακός Κανονισμός της ΕΕ καταστρέφει θεμελιώδη δικαιώματα»