Νέα μελέτη κατέδειξε ότι εντοπίστηκαν ίχνη από ποσότητες mRNA του εμβολίου COVID στο μητρικό γάλα γυναικών που θηλάζουν

Νέα μελέτη κατέδειξε ότι εντοπίστηκαν ίχνη από ποσότητες mRNA του εμβολίου COVID στο μητρικό γάλα γυναικών που θηλάζουν!
Ωστόσο, οι αρχικές κλινικές δοκιμές εμβολίου αγγελιαφόρου RNA (mRNA) απέκλεισαν αρκετές ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων μικρών παιδιών και θηλαζόντων ατόμων. Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ανέβαλε την απόφαση να εγκρίνει εμβόλια mRNA για τον COVID-19 για βρέφη μικρότερα των 6 μηνών, έως ότου περισσότερα δεδομένα είναι διαθέσιμα λόγω της πιθανής εκκίνησης των ανοσολογικών αποκρίσεων των παιδιών που μπορεί να αλλάξουν την ανοσία τους.
 Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) συνιστά την προσφορά των εμβολίων mRNA για τον COVID-19 σε θηλάζοντα άτομα, αν και η πιθανή διέλευση mRNA του εμβολίου στο μητρικό γάλα που έχει ως αποτέλεσμα στην έκθεση των βρεφών σε ηλικία μικρότερη των 6 μηνών δεν έχει διερευνηθεί. Αυτή η μελέτη διερεύνησε εάν το mRNA του εμβολίου COVID-19 μπορεί να ανιχνευθεί στο εκφρασμένο μητρικό γάλα (EBM) θηλαζόντων ατόμων που λαμβάνουν τον εμβολιασμό εντός 6 μηνών μετά τον τοκετό.
 
 
5/10/22