Νέα επιστημονική μελέτη αναδεικνύει τις σοβαρές επιπλοκές θρομβοπενίας μετά την χορήγηση εμβολίων κατά του κορωνοϊού

Γράφει ο Κωνσταντίνος Πουλάς, Αναπλ. Καθηγητής Βιοχημείας
 
Ένα νέο άρθρο από γερμανική ομάδα αναδεικνύει το πρόβλημα των σοβαρών επιπλοκών «θρόμβωση με θρoμβοπενία» μετά τη χορήγηση σκευασμάτων που φέρουν φορείς αδενοϊών (Astrazeneca, Johnson and Johnson ).
Η επιπλοκή αυτή εμφανίζεται 4-24 μέρες μετά τη χορήγηση του σκευάσματος, οδηγεί στο θάνατο περίπου τους μισούς που προσβάλλονται και σύμφωνα με τη γνώση τους συμβαίνει σε 4,3 εμβολιασμένους ανά 100.000 (περίπου 1/25.000).
Υπενθυμίζουμε ότι όταν εμφανίστηκε αυτό το σύνδρομο, οι «τηλε-επιστήμονες» μιλούσαν για ένα περιστατικό ανά εκατομμύριο ή 1 ένα περιστατικό ανά δύο εκατομμύρια.
Τα θύματα και στη χώρα μας είναι πολυάριθμα (χωρίς να ξέρουμε τίποτα για όσους εμφάνισαν προβλήματα θρομβώσεων σε μεταγενέστερο χρόνο). Η άρνηση των «τηλεεπιστημόνων» να το παραδεχτούν πολύ χαρακτηριστική. Για τη φαρμακοεπαγρύπνηση ούτε λόγος.