Μήνυμα συμπαράστασης στον αγώνα των διωκόμενων υγειονομικών από τον π. Στυλιανό Καρπαθίου