Λινού: «Δεν λέμε ποτέ την πλήρη αλήθεια στους ανθρώπους»