Κορυφαία προγράμματα αντιστάθμισης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα πιθανόν να μην μειώνουν τις εκπομπές αερίων θέρμανσης του πλανήτη

Η πλειονότητα των μελετών αντιστάθμισης εκπομπών αερίων οι οποίες έχουν πουλήσει τις περισσότερες πιστώσεις ρύπων είναι «ενδεχομένως άχρηστες», σύμφωνα με την ανάλυση από την Εταιρική Ανάληψη Ευθυνών και από το Guardian.

Η ατελείωτη πλειονότητα των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων περιβαλλοντικών μελετών για την εξισορρόπηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου φαίνεται πως έχουν θεμελιώδεις αποτυχίες υπαινίσσοντας ότι δεν μπορούν να βασιστούν στους περιορισμούς εκπομπών αερίων θέρμανσης του πλανήτη, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση.

Η παγκόσμια αγορά, πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που εμπορεύεται τον άνθρακα σε εθελοντική βάση είναι αποδεκτή από τις κυβερνήσεις, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων των πετρελαϊκών εταιριών, αεροπορικών εταιριών, ταχυφαγείων (φάστ φουντ), οίκων μόδας,  εταιριών τεχνολογίας, μουσείων τέχνης και πανεπιστημίων σαν έναν τρόπο ισχυρισμού ότι μειώνουν το δικό τους αποτύπωμα εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.

Αυτό λειτουργεί με πιστώσεις αντιστάθμισης ρύπων που είναι εμπορεύσιμα «βοηθήματα» ή πιστοποιήσεις οι οποίες επιτρέπουν στον αγοραστή να εξισορροπήσει έναν τόνο διοξειδίου του άνθρακα ή την ισοδυναμία των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου επενδύοντας σε περιβαλλοντικές μελέτες οι οποίες ισχυρίζονται ότι μειώνουν τις εκπομπές αερίων του άνθρακα.

Αλλά υπάρχουν αυξανόμενα αποδεικτικά στοιχεία που υποδηλώνουν πως πολλές από τις στρατηγικές αντιστάθμισης μεγαλοποιούν τα κλιματικά οφέλη και υποτιμούν τις δυνητικές βλάβες. 

Σε μια νέα αστυνομική έρευνα, το Guardian και οι ερευνητές από την Εταιρική Ανάληψη Ευθυνών, μια μη κερδοσκοπική, πολυεθνική εταιρία επιτήρησης, ανέλυσαν τις 50 κορυφαίες μελέτες αντιστάθμισης εκπομπών αερίων, εκείνες που έχουν πουλήσει τις περισσότερες πιστώσεις ρύπων στην παγκόσμια αγορά.

Σύμφωνα με τα κριτήριά μας και το σύστημα ταξινόμησης:

·       Οι 39 από τις 50 μελέτες αντιστάθμισης αερίων, ή το 78% από αυτές, κατηγοριοποιήθηκαν ως πιθανόν άχρηστες ή ευτελείς εξαιτίας ενός ή περισσοτέρων θεμελιωδών αποτυχιών οι οποίες υποσκάπτουν τις υποσχόμενες περικοπές εκπομπής αερίων.

·       8 άλλες μελέτες (ή το 16%) μοιάζει να είναι προβληματικές, με αποδεικτικά στοιχεία να υποδηλώνουν πως πιθανόν να έχουν τουλάχιστον ένα θεμελιώδες σφάλμα και να είναι δυνητικώς άχρηστες, σύμφωνα με το σύστημα κατηγοριοποίησης που εφαρμόζεται.

·       Η αποτελεσματικότητα των υπολειπόμενων τριών μελετών (ή το 6%) δεν θα μπορούσαν με απόλυτη βεβαιότητα να καθοριστούν καθώς υπήρξε ανεπαρκής δημόσια, ανεξάρτητη πληροφόρηση για την άρτια αξιολόγηση της ποιότητας των πιστώσεων και/ή  της ακρίβεια των ισχυριζόμενων από αυτούς οφέλη προς την ατμόσφαιρα.

·       Σε γενικές γραμμές, 1,16 δισ. δολάρια (937 χιλ. λίρες) από πιστώσεις ρύπων έχουν εμπορευθεί μέχρι στιγμής από τις μελέτες που έχουν κατηγοριοποιηθεί από την έρευνα ως πιθανόν άχρηστα ή ευτελή ∙ περισσότερα από 400 χιλ. δολάρια για πιστώσεις που πουλήθηκαν και αγοράστηκαν ήταν δυνητικώς άχρηστες.

Οι 50 πιο δημοφιλή μελέτες παγκοσμίως περιλαμβάνουν δασοκομικές στρατηγικές, υδροηλεκτρικά φράγματα, ηλιακά και αιολικά πάρκα, διάθεση αποβλήτων και στρατηγικές για περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον οικιακές συσκευές ανάμεσα στις 20 (κυρίως) αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με τα δεδομένα από τη διαφάνεια δεδομένων για αντιστάθμιση άνθρακα, η πιο εμπεριστατωμένη βάση δεδομένων στην συναλλαγή εκπομπών αερίων, η οποία παρακολουθεί τις μελέτες από την αρχή. Η καταγραφή περίπου του ενός τρίτου  ολόκληρης της παγκόσμιας αγοράς που εμπορεύεται τον άνθρακα σε εθελοντική βάση [Voluntary Carbon Market- VCM], υποδεικνύει πως οι άχρηστες ή οι υπερεκτιμημένες πιστώσεις ρύπων οι οποίες μεγαλοποιούν τα οφέλη της μείωσης εκπομπής αερίων θα μπορούσε να είναι συνηθισμένη.  

Στην έρευνά μας, μια μελέτη κατηγοριοποιούνταν ως πιθανόν άχρηστη αν υπήρχαν αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία, ισχυρισμοί ή υψηλό ρίσκο το οποίο δεν θα μπορούσε να εγγυηθεί επιπρόσθετες, μόνιμες μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μαζί με άλλα κριτήρια. Σε μερικές περιπτώσεις, υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία που υποδείκνυαν ότι η μελέτη μπορούσε να έχει διαρροή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή μετατόπιση των εκπομπών αλλού. Σε άλλες περιπτώσεις, τα κλιματικά οφέλη φαίνονται να είναι μεγαλοποιημένα ή το πρόγραμμα να υπήρχε ανεξάρτητα- με ή χωρίς την αγορά που εμπορεύεται τον άνθρακα σε εθελοντική βάση.

Τα ευρήματα προκύπτουν την παραμονή της συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη, αναφορικά με τις φιλοδοξίες τους για την ατμόσφαιρα, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών πως οι αρχηγοί του κόσμου θα δημιουργήσουν περαιτέρω κλιματικές δεσμεύσεις που βασίζονται σε αυτό το οποίο οι μη βιομηχανικοί ειδικοί ολοένα και περισσότερο αναφέρονται ως ελαττωματικές λύσεις που καθοδηγούνται από την αγορά αντί να  μεταβαίνουμε δικαίως και ραγδαίως σε μη ορυκτά καύσιμα.

«Οι συνέπειες αυτής της ανάλυσης είναι τεράστιες, καθώς σημειώνει τις συστημικές αποτυχίες της αγοράς που εμπορεύεται τον άνθρακα σε εθελοντική βάση, παρέχοντας επιπρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία ότι οι άχρηστες πιστώσεις ρύπων διαχέονται στην αγορά,» ανέφερε η Anuradha Mittal, διευθύντρια του επιστημονικού επιτελείου του Ινστιτούτου της Όκλαντ. «Δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να δαπανήσουμε κι άλλο χρόνο σε λανθασμένες λύσεις. Τα προβλήματα είναι εκτεταμένα και διάχυτα, επεκτεινόμενα πολύ περισσότερο από συγκεκριμένους ελεγκτές. Η αγορά που εμπορεύεται τον άνθρακα σε εθελοντική βάση [VCM] επιδεινώνει ενεργά την κλιματική έκτακτη ανάγκη.» 

Οι φορείς πιστοποίησης/καταχώρησης με τις περισσότερες μελέτες στην κορυφαία πενηντάδα ανέφεραν πως η αγορά που εμπορεύεται τον άνθρακα σε εθελοντική βάση [VCM], ήταν ένα σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης και πως οι μεθοδολογίες τους και τα μέτρα προστασίας συνεχώς βελτιώνονταν.

Ανεξάρτητοι ειδικοί αναφέρουν πως για να έχουν την ευκαιρία να είναι αποτελεσματικοί, οι πιστώσεις ρύπων πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με νέες και μόνιμες δραστηριότητες μείωσης των εκπομπών αερίων οι οποίες οδηγούν σε επιπρόσθετες μειώσεις οι οποίες δε θα είχαν συμβεί διαφορετικά – και δεν πρέπει να οδηγούν σε παράπλευρες απώλειες του περιβάλλοντος ή των κοινωνιών.  Αποδεικτικά στοιχεία της υπερεκτίμησης αναφορικά με το πόση μόλυνση άνθρακα εξοικονομεί πραγματικά μια μελέτη, είτε εκούσια είτε ακούσια, αποτελεί επίσης το κλειδί προσδιορισμού για το αν μια μελέτη είναι ικανή να εγγυηθεί τα υποσχόμενα οφέλη.

Η ανάλυσή μας χτίζεται πάνω σε προηγούμενες ανεξάρτητες μελέτες και ακαδημαϊκές έρευνες για την αποτελεσματικότητα και τις αδυναμίες της αγοράς που εμπορεύεται τον άνθρακα σε εθελοντική βάση [VCM] στην άμβλυνση της παγκόσμιας θερμότητας, καθώς εντατικοποιείται η κατάρρευση του κλίματος. Η ανάλυσή μας αντλεί πληροφορίες από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές συμπεριλαμβάνοντας ακαδημαϊκές σπουδές, έρευνα για την κοινωνία των πολιτών, αντιστάθμιση μελετών φορέων πιστοποίησης και καταγραφής, βάσεις δεδομένων και αξιολογήσεις ιδιωτικού τομέα και μελέτες μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επιπρόσθετα, εμείς αξιολογήσαμε την δύναμη και την ακρίβεια των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων και τα λάβαμε υπόψη για την βαθμολόγηση της κάθε μελέτης.

Το σύστημα ταξινόμησης του Guardian και της Εταιρικής Ανάληψης Ευθυνών εκτίμησε αν κάθε μια από τις μελέτες αντιστάθμισης θα μπορούσε να βασιστεί και να οδηγήσει στις υποσχόμενες επιπρόσθετες, μόνιμες περικοπές εκπομπών αερίων – ή όχι. Η αξιολόγηση της υγείας, της κοινωνίας, της οικονομίας ή άλλων τοπικών ωφελειών – ή βλαβών – ήταν πέραν του αντικειμένου αυτής της έρευνας και δεν επηρέαζαν την κατηγοριοποίηση.

Πειστικά αποδεικτικά στοιχεία από τουλάχιστον μια θεμελιώδη αποτυχία που καταγράφηκε σημαίνει πως οι υποσχόμενες μειώσεις εκπομπών αερίων- οι οποίες θεωρούνται δεδομένες στο αρχικό αντικείμενο της VCM και για κάθε μελέτη αντιστάθμισης – δεν μπορούν να εγγυηθούν και ότι υπήρχε επιπλέον κατηγοριοποίηση ως πιθανόν άχρηστες ή ασήμαντες.

Σύμφωνα με την έρευνά μας, περισσότερο από το ένα τρίτο (1/3) των κορυφαίων 50 μελετών είχαν κάποια αποδεικτικά στοιχεία από τρία (3) ή περισσότερα θεμελιώδη σφάλματα. Σε μια περίπτωση, μια τεράστια μελέτη κονσερβοποίησης του δάσους στη Ζιμπάμπουε αναφέρθηκε ότι είχε υπερβολικά πολλές και παραφουσκωμένες απαιτήσεις – και πιθανόν να μετακινούσε τις εκπομπές αερίων αλλού – η οποία μελέτη περιγράφτηκε ότι «έχει περισσότερες οικονομικές τρύπες και από το Ελβετικό τυρί.» Το Bloomberg κατήγγειλε τους ειδικούς αξιολόγησης οι οποίοι δήλωσαν πως οι περικοπές εκπομπών αερίων της παραπάνω μελέτης υπερεκτιμήθηκαν από 5 έως 30 φορές περισσότερο.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πιο προβληματική μελέτη αφορά την μεγαλύτερη αποθήκευση άνθρακα και εγκατάσταση φυτών στον κόσμο και βρίσκεται στην πολιτεία Ουαϊόμινγκ – [Wyoming], η οποία έχει ωφεληθεί από γενναιόδωρες οικονομικές ενισχύσεις φορολογουμένων, αλλά εκεί η μεγαλύτερη πλειοψηφία του καταγεγραμμένου άνθρακα έχει απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα ή πωλήθηκε σε άλλες εταιρίες ορυκτών καυσίμων προκειμένου να βοηθήσει την εξαγωγή ενός δύσκολου στην εξόρυξη λαδιού, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ενέργειας Οικονομίας και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης. Πιστοποιείται από την αμερικανική καταγραφή άνθρακα – [American Carbon Registry (ACR)] η οποία ανέφερε πως οι νέες πιστώσεις ρύπων δεν έχουν διανεμηθεί για 15 χρόνια- αν και οι επιχειρήσεις ακόμα αποσύρουν ή αγοράζουν τις παλιές ώστε να αντισταθμίσουν τις εκπομπές αερίων.

Τέσσερις ειδικοί στην αγορά άνθρακα ανέφεραν πως τα ευρήματα βασίστηκαν σε αξιόπιστη μεθοδολογία και έδωσαν το φως στις παγίδες που καθοδηγούνται από την αγορά για τις κλιματικές λύσεις οι οποίες μπορούν να παρέχουν τη δυνατότητα σε αυτούς που ρυπαίνουν να συνεχίσουν να μολύνουν αντί να μεταβούν σε μη ορυκτά καύσιμα.

«Στο επίκεντρο των αγορών άνθρακα βρίσκεται αυτό που φαίνεται από πολλούς ως ελαττωματική αντίληψη ότι αποφεύγοντας ή μειώνοντας τις εκπομπές αερίων κατά ένα μέρος αυτό μπορεί να αντισταθμίσει τις συνεχιζόμενες εκπομπές αερίων αλλού. Καθυστερώντας την μετάβαση (μακριά από ορυκτά καύσιμα) με την αγορά πιστώσεων μόλυνσης εξυπηρετεί μονάχα να διατηρήσει την επιχείρηση όπως συνήθως και αυξάνεται η πιθανότητα της κλιματικής καταστροφής,» δήλωσε η Erika Lennon, ανώτερη δικηγόρος του Κέντρου για τον Διεθνή Περιβαλλοντικό Νόμο για προγράμματα που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια.

Πρόσφατες μελέτες έχουν ανακαλύψει θεμελιώδη σφάλματα στις μελέτες αντιστάθμισης του δάσους αλλά τα προβλήματα, σύμφωνα με την έρευνά μας, εμφανίζονται να είναι πιο διαδεδομένα στην βιομηχανία.

Και τα 10 υδροηλεκτρικά φράγματα από τα κορυφαία πενήντα για την αντιστάθμιση του άνθρακα – περιλαμβάνοντας το φράγμα Teles Pires στον Βραζιλιάνικο Αμαζόνιο  και το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Karcham Wangtoo, στα Ιμαλάια της Ινδίας, όπου και τα δυο αντιμετώπισαν αντίπαλες φυλετικές κοινότητες- κατηγοριοποιήθηκαν ως πιθανώς άχρηστα στην έρευνά μας καθώς τα κλιματικά οφέλη που θα συνέβαιναν ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα από τις πιστώσεις ρύπων. Ένας αριθμός από προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι αν και τα μεγάλα φράγματα περικόπτουν τις εθνικές εκπομπές αερίων, δεν οδηγούν σε νέες ή πρόσθετες μειώσεις που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματικότητα των πιστώσεων ρύπων. Σε μερικές περιπτώσεις τα μεγάλα φράγματα έχουν συσχετισθεί με διαμάχες για την γη, με εκτοπισμό, με αυξημένη φτώχεια και με περιβαλλοντική καταστροφή – συμπεριλαμβάνοντας  μερικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που αποβάλλονται από τα φράγματα.

Σε ένα άλλο παράδειγμα, ένα πρόγραμμα στην δυτική Κένυα παρέχει φίλτρα νερού επομένως τα νοικοκυριά δεν χρειάζεται πλέον να βράζουν νερό με καυσόξυλα για τα φίλτρα. Μολονότι τα δυνητικά οφέλη στην υγεία και την υγιεινή δεν αμφισβητούνται, από μια προοπτική εκπομπών αερίων αυτό είχε ταξινομηθεί ως πιθανόν άχρηστο στην δική μας ανάλυση χάρη σε ότι φαινόταν να είναι παραφουσκωμένο το επίπεδο αναφοράς υπολογίζεται πάνω σε πόσα νοικοκυριά χρησιμοποιούσαν καυσόξυλα για να βράσουν νερό, και μεγαλοποιήθηκαν μερικώς οι ισχυρισμοί χάρη σε αποδεικτικά στοιχεία ελάχιστης χρήσης των φίλτρων. 

Η  Barbara Haya, διευθύντρια μελέτης που εμπορεύεται τον άνθρακα στο Μπέρκλεϋ, Καλιφόρνια – [Berkeley Carbon Trading Project], η οποία πρόσφατα δημοσίευσε μια έρευνα που περιελάμβανε ότι οι στρατηγικές της Verra Redd+ για το δάσος- όπως άλλες μεγάλες μελέτες αντιστάθμισης- μεγαλοποιούν τα κλιματικά οφέλη, δήλωσε: «Τα γενικά (νέα) ευρήματα ευθυγραμμίζονται με την έρευνα αναφορικά με την ποιότητα των πιστώσεων των ρύπων η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη για την υπέρ πίστωση ανάμεσα σε πολλές καταγραφές και στα είδη των μελετών αντιστάθμισης περιλαμβάνοντας εκείνες τις μελέτες με τις μεγαλύτερες πιστώσεις στην αγορά- αποφεύγοντας την αποδάσωση και την ανανεώσιμη ενέργεια.»

Σε απάντηση, η Verra ανέφερε ότι πολλά από αυτά τα ζητήματα που επισημάνθηκαν στην αναφορά θα αντιμετωπιστούν στην επερχόμενη νέα μεθοδολογία τους για την δημιουργία πιστώσεων ρύπων.

Πίσω στο 2021, Το Διεθνές Πρακτορείο Ενέργειας – [International Energy Agency (IEA)] προειδοποίησε ότι δεν μπορεί να υπάρξει περισσότερη παραγωγή πετρελαίου, βενζίνης και κάρβουνου αν οη υφήλιος ήθελε να έχει την ευκαιρία να αποφύγει το καταστροφική κλιματική κατάρρευση. Ο πλανήτης μας απέτυχε να υπακούσει στην προειδοποίηση και οι περικοπές εκπομπών αερίων έχουν άκρως ξεφύγει, σύμφωνα με την πρόσφατη παγκόσμια αξιολόγηση των Ηνωμένων Εθνών, η πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση της παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας για την ατμόσφαιρα μέχρι και σήμερα.

«Η κλιματική κατάρρευση έχει ξεκινήσει,» ανέφερε ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, António Guterres, έπειτα από την πιο υψηλή θερμοκρασία της ατμόσφαιρας και των ωκεανών που καταγράφτηκε αυτό το καλοκαίρι. «Η ατμόσφαιρά μας υφίσταται ενδόρρηξη γρηγορότερη από αυτήν με την οποία μπορούμε να διαχειριστούμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν κάθε γωνιά του πλανήτη.»

Οι επιστήμονες επί δεκαετίες προειδοποιούν για τους κινδύνους αυτούς,  αλλά αντί να κάνουν κάτι για την σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, υπέρογκες ποσότητες χρόνου και πόρων έχουν επενδυθεί στην αγορά που βασίζονται σε στρατηγικές αντιστάθμισης του άνθρακα και σε τεχνολογίες που εμπορεύονται, που θέτουν ανώτατο όριο και αποθηκεύουν – αντί να περικόπτουν – τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Εκτιμάται ότι αξίζει περίπου 2 δισ. δολάρια, η αγορά που εμπορεύεται τον άνθρακα σε εθελοντική βάση είναι τεράστια, κατακερματισμένη και ασαφής, περιλαμβάνοντας ένα πολύπλοκο δίκτυο από προγραμματιστές, καταχωρητές, εμπόρους, χρηματομεσίτες και επενδυτές οι οποίοι δυσκολεύουν τον εντοπισμό και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας- και των δυνητικών ζημιών- που συνδέονται με τις μελέτες αντιστάθμισης.       

Παρά την πολυπλοκότητα, υπάρχει ένα ισχυρό δημόσιο ενδιαφέρον στον υπολογισμό των ωφελειών που προκύπτουν από τις μελέτες αντιστάθμισης δεδομένης της εκβάθυνσης της κλιματικής έκτακτης ανάγκης και της απουσίας της ουσιώδους προόδου στην μείωση της παραγωγής των ορυκτών καυσίμων και των παγκόσμιων εκπομπών αερίων.

Ερευνητές από την Εταιρική Ανάληψη Ευθυνών  δημιούργησαν ένα σύστημα ταξινόμησης ώστε να αναλύσουν την αποτελεσματικότητα των 50 κορυφαίων μελετών αντιστάθμισης, χρησιμοποιώντας δεδομένα από την AlliedOffsets.  

Οι περισσότερες από τις κορυφαίες 50 μελέτες αντιστάθμισης προωθήθηκαν κυρίως ως ότι αποφεύγουν τις εκπομπές αερίων ή τις μελέτες περιορισμού αλλά επίσης περιελάμβαναν ελάχιστες στρατηγικές στην απομάκρυνση του άνθρακα. Οι πιστώσεις ρύπων για κάθε μελέτη αναγνωρίστηκαν και εκδόθηκαν από έναν από τους εφτά φορείς καταγραφής ∙ κάθε μελέτη επαληθεύτηκε από ένα τρίτο κλιμάκιο. 

·       Οι 50 κορυφαίες περιελάμβαναν τρεις μελέτες στην Αμερική, η οποία περιελάμβανε μια μελέτη δεντροφύτευσης στο Δέλτα του Μισισιπή για την οποία μια μελέτη του Bloomberg το 2020 ανακάλυψε, ότι «έλαβε παράσημα για τα δέντρα που είχαν ήδη φυτευτεί ή θα φυτεύονταν ούτως ή άλλως,» και η μελέτη της εταιρίας πετρελαίου στην Wyoming (έλαβε κι αυτή παράσημα) η οποία αποθηκεύει μόνο ένα μικρό κομμάτι από το κάρβουνο που καταγράφεται. Και οι δυο ταξινομήθηκαν ως δυνητικώς άχρηστες χάρη στα αποδεικτικά στοιχεία των πολλαπλών θεμελιωδών σφαλμάτων. Το Αμερικανικό Μητρώο Άνθρακα (ΑΜΑ)- [American Carbon Registry (ACR)], το οποίο πιστοποίησε και τις δυο μελέτες, αρνήθηκε τα ευρήματα και τις πηγές πάνω στις οποίες βασίστηκε η ανάλυσή μας. Το ACR ανέφερε πως η μελέτη δεντροφύτευσης παρείχε τη δυνατότητα σε εκατοντάδες ιδιοκτήτες ιδιωτικής γης να αναδασώσουν πάνω από 130.000 έικρς (δηλαδή πάνω από 520.000 στρέμματα) από περιθωριακές και υποβαθμισμένες περιοχές στο Δέλτα του Μισισιπή.

·       47 από τις 50 κορυφαία μελέτες βρίσκονται στην Λατινική Αμερική, την Αφρική και την Ασία, κυρίως σε χώρες που έχουν συμβάλλει τα ελάχιστα στην κλιματική κρίση αλλά παραμένουν «χτυπημένες» από τα αποτελέσματά της. Οι 5 από τις 7 που βρίσκονται στην Βραζιλία ταξινομήθηκαν ως κατά βάση ελαττωματικές και δυνητικά άχρηστες, ενώ άλλες είναι προβληματικές και δυνητικώς άχρηστες. Στο γειτονικό Περού, και οι 4 μελέτες που αφορούν μελέτες για το δάσος στην κορυφαία πενηντάδα μας έχουν αποδεικτικά στοιχεία από πολλαπλά σφάλματα καθιστώντας τις πιστώσεις ρύπων σχεδόν ασήμαντες, σύμφωνα με την ανάλυσή μας. 

·       Οι 9 μελέτες αντιστάθμισης στην Ινδία- 5 μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα, 2 ηλιακά πάρκα και 2 αιολικά – κατηγοριοποιήθηκαν ως πιθανόν άχρηστα ή δυνητικώς άχρηστα, εν μέρει επειδή κανένα φράγμα ή πάρκο δεν θα οδηγούσε σε επιπρόσθετες μειώσεις εκπομπών αερίων.

·       Ένα ή περισσότερα θεμελιώδη ελαττώματα βρέθηκαν στο 96% (22 από τα 23) των δασικών μελετών αντιστάθμισης οι οποίες τοποθετούνται στην Βραζιλία, την Κολομβία, την Ουρουγουάη, την Ινδονησία, την Αιθιοπία και το Ζιμπάμπουε μεταξύ άλλων χωρών.

·       15 από τις 16 μελέτες ανανεώσιμης ενέργειας, οι οποίες περιλαμβάνουν φράγματα, ηλιακά και αιολικά πάρκα, είναι πιθανόν άχρηστες- κυρίως επειδή η μελέτη θα συνέβαινε σχεδόν σίγουρα ούτως ή άλλως. Ενώ η ανανεώσιμη ενέργεια είναι σημαντική για την μετάβαση της ενέργειας, αυτές οι μελέτες πίστωσης ρύπων δεν εμφανίζονται να οδηγούν σε υποτιθέμενα επιπρόσθετα κλιματικά οφέλη και δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται από αυτούς που ρυπαίνουν προκειμένου να αντισταθμίσουν τις εκπομπές αερίων.

«Αυτά τα ευρήματα δείχνουν πως η VCM είναι προβληματική και κυρίως ότι είναι μια απάτη, επιτρέποντας στη δύση να αντισταθμίζει τις εκπομπές αερίων της και να συνεχίζει την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως συνήθως εις βάρος του παγκόσμιου νοτιά,» ανέφερε ο Souparna Lahiri, ο σύμβουλος κλίματος για την Παγκόσμια Συμμαχία Δασών στο Νέο Δελχί.

«Η αγορά άνθρακα και η πλούσια δύση, για τα τελευταία 25 χρόνια δεν έχουν κάνει πραγματικά τίποτα ώστε να μετριάσουν την κλιματική κρίση, αλλά μάλλον έχουν προστατέψει την υψηλών εκπομπών αερίων βιομηχανία τους, την παραγωγή, την κατανάλωση και τον τρόπο ζωής τους. Πρόκειται για μια ιστορία που συνεχίζεται και διευρύνεται με άνισο τρόπο και με κλιματική αδικία,» δήλωσε ο Lahiri.

Σχεδόν τα 2/3 (32/50) των πιο εμπορικών μελετών πιστοποιήθηκαν από την Βέρρα, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία διευθύνει τις πιο εξέχοντες προδιαγραφές άνθρακα ή τις καταγραφές στον κόσμο και περιλαμβάνει 18 δασικές μελέτες αντιστάθμισης γνωστές ως στρατηγικές Redd+.

Οι 28 από τις 32 μελέτες της Βέρας τα οποία ανάλυσαν το Guardian και η Εταιρική Ανάληψη Ευθυνών ταξινομήθηκαν ως πιθανόν άχρηστες ∙ οι  υπόλοιπες τέσσερις ήταν προβληματικές και δυνητικώς ευτελείς. Η Βέρρα αντιμετώπισε αυξανόμενη κριτική για τη μεθοδολογία και τα χαλαρά μέτρα προστασίας της συμπεριλαμβανομένης μιας έρευνας του Guardian η οποία αποκάλυψε ότι οι δασικές μελέτες αντιστάθμισης είναι κυρίως άχρηστες και θα μπορούσαν να κάνουν την παγκόσμια θερμοκρασία χειρότερη.

Η Βέρρα αμφισβητεί την κριτική για τι δασικές μελέτες της. «Υπάρχουν αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των Redd+ μελετών,» δήλωσε ένας εκπρόσωπος της Βέρρα ο οποίος υπέδειξε τα χαρτιά μιας πρόσφατης έρευνας συμπεριλαμβάνοντας μια μελέτη του 2022 για τις 40 Redd+ μελέτες τα οποία ανακάλυψαν την άρνηση της αποδάσωσης που της υποβάθμισης στα πρώτα πέντε χρόνια της εφαρμογής της. 

Η Βέρρα δεν σχολίασε τα ακριβή ευρήματα αυτής της έρευνας, αλλά σε μια δήλωσε ανέφερε: «Ο ρόλος της Βέρρα είναι να εξασφαλίζει ότι οι μελέτες πληρούν τους κανόνες του προγράμματός της, έτσι ώστε να μπορούν να είναι αναγνωρισμένες και να λαμβάνουν την έκδοση των πιστώσεων. Οι υποστηρικτές των μελετών είναι ελεύθεροι να κρατήσουν, να πουλήσουν ή να αποσύρουν αυτές τις πιστώσεις από τότε και στο εξής με δική τους κρίση… Η Βέρρα είναι ευτυχής να ασχολείται με τα δεδομένα, να επανεξετάζει τις υποθέσεις και να λογίζεται τις μελλοντικές βελτιώσεις που είναι βασισμένες σε ηχητική ανατροφοδότηση και στην γνώμη των ειδικών.»

Η ανάλυσή μας αποκάλυψε παρόμοια ζητήματα με τις μελέτες αντιστάθμισης από άλλους φορείς πιστοποίησης.

Από τον σαφή μηχανισμό ανάπτυξης [clean development mechanism (CDM)], ένα πρόγραμμα του καθοδηγείται από τα Ηνωμένα Έθνη και από την πρώτη διεθνή στρατηγική εμπορίας του άνθρακα, 5 από τα 8 προγράμματα αντιστάθμισης κατηγοριοποιήθηκαν ως πιθανόν άχρηστα- συμπεριλαμβανομένου του φράγματος υδροηλεκτρικής ενέργειας στο Teles Pires της Βραζιλίας το οποίο φημολογείται πως έχει προκαλέσει ζημιές στους ανθρώπους του τόπου αυτού και των παραδοσιακών κοινοτήτων, έχει βλάψει την βιοποικιλότητα και την αλιεία και επιπρόσθετα είναι πιθανόν να εκπέμπει μεγάλες εκπομπές αερίων του άνθρακα.

Ο σαφής μηχανισμός ανάπτυξης καθιερώθηκε ως μέρος του πρωτόκολλου του Kyoto το οποίο επιτρέπει στις χώρες να υποστηρίζουν τα προγράμματα μείωσης των εκπομπών αερίων σε άλλα κράτη ενώ παράλληλα τα προσμετράει στην δική τους διεθνή κλιματική δέσμευση και ακολουθεί ένα «εμπεριστατωμένο σύνολο κριτηρίων στην επιλογή των προγραμμάτων του,» ένα πλαίσιο συνθηκών των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με την κλιματική αλλαγή [UN framework convention on climate change (UNFCCC)] δήλωσε ο εκπρόσωπος. Παρά τους στόχους του, το CDM έχει αντιμετωπίσει πολυάριθμη κριτική για υπερβολικούς ισχυρισμούς και την έλλειψη των μέτρων διασφάλισης της κοινωνίας. Μια έρευνα αποκάλυψε πως οι περισσότερες από τις πιστοποιημένες της μελέτες ανανεώσιμης ενέργειας δεν παρείχαν πραγματικές, μετρήσιμες και επιπρόσθετες μειώσεις.

Ο ομιλητής πρόσθεσε: «Ο φορέας επιτήρησης επί του παρόντος εργάζεται στη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού (φορέα πιστοποίησης) αγωνιζόμενος να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή ακεραιότητα ώστε να ξεπερνάει οποιαδήποτε αδυναμία είχε επισημανθεί στο παρελθόν.»

Το πλαίσιο συνθηκών των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) δεν ανταποκρίθηκε στις αυξανόμενες ανησυχίες ότι αυτός ο βιώσιμος μηχανισμός ανάπτυξης (SDM), ο οποίος αντικαθιστά τον μηχανισμό CDM, έχει ήδη δεχτεί πυρά από τις κοινωνικές ομάδες ανά τον κόσμο για την προώθηση δραστηριοτήτων οι οποίες δεν οδηγούν σε μειώσεις των εκπομπών αερίων και μεταξύ άλλων ριψοκινδυνεύουν την υπονόμευση των τοπικών κοινωνιών και των οικοσυστημάτων.

Σε άλλη περίπτωση, 2 από τις 4 μελέτες στην Ελβετία που βασίζονται στην λίστα του χρυσού κανόνα – [Gold Standard Registry (GSR)] – ένα πρόγραμμα φιλτραρίσματος του νερού στην Κένυα, και μιας αρχικής μαγειρικής εστίας στην Γκάνα που υπόσχεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων και την αποδάσωση- κατηγοριοποιήθηκαν επίσης ως πιθανόν άχρηστα ή τελείως άχρηστα από την προοπτική πίστωσης ρύπων. Οι επιπρόσθετες μειώσεις εκπομπών αερίων που δηλώθηκαν είναι απίθανες λόγω των υπερβολικών ισχυρισμών και των παραφουσκωμένων επιπέδων αναφοράς, τα οποία ανακάλυψε η έρευνα.

Η λίστα του χρυσού κανόνα απέρριψε με σθένος την μεθοδολογία της έρευνας και αμφισβήτησε την βάση των ευρημάτων της, λέγοντας στην εταιρία ότι συνεπώς δεν μπορούσε να σχολιάσει τα συμπεράσματα αναφορικά με τα προγράμματά της. «Προσέχουμε ιδιαίτερα την νέα ακαδημαϊκή έρευνα και τις καλύτερες πρακτικές και αναβαθμίζουμε τις μεθοδολογίες μας ώστε να εξασφαλίσουμε ότι και αυτοί λαμβάνουν υπόψη τους την επιστήμη που προπορεύεται,» δήλωσε ο Jamie Ballantyne από το GSR. «Παρά το γεγονός αυτό, είναι αναπόφευκτο να μην γίνουν λάθη – αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε μια αγορά να καθοδηγεί την διαδικασία των αδικιών που επιτρέπει στον καθένα να υποβάλλει ένα παράπονο ενάντια σε οποιαδήποτε μελέτη. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι αλλαγές στη ζήτηση των ατομικών μελετών που βασίζονται σε αντιφατικά αποδεικτικά στοιχεία κάθε φορά που εκφράζεται κάποιος ισχυρισμός.»

Η Mary Grady, διοικητική διευθύντρια του ACR, ανέφερε: «Ευρήματα ενός ‘μεγαλοποιημένου επιπέδου αναφοράς’, ‘υπερβολικοί ισχυρισμοί’, και ‘μη επιπρόσθετα’ θα πρέπει να επανεξετάζονται.» Η ίδια ανέφερε ότι η φυσική   ανάπλαση των δέντρων δικαιολογήθηκε και δεν θα διαστρέβλωνε το επίπεδο αναφοράς ή τους σχεδιασμούς ωφέλειας ∙ και ότι ο υποστηρικτής των μελετών χρειάστηκε να παρακολουθεί νομίμως τις μελέτες για τουλάχιστον 40 έτη.

Κατά το προηγούμενο έτος, εν μέσω αυξανόμενων επικριτικών αποδεικτικών στοιχείων και κακής δημοσιότητας ορισμένων επιχειρήσεων έχουν αναφέρει ότι σκοπεύουν να δημιουργήσουν τη δική τους στρατηγική μελέτης αντιστάθμισης των εκπομπών αερίων – πράγμα που οι ειδικοί προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο δύσκολο να εντοπιστεί.

Η αντιστάθμιση του άνθρακα συνεχίζει να προωθείται ως μια πηγή χρηματοδότησης του κλίματος για τον παγκόσμιο νότο και στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής για την ατμόσφαιρα που πραγματοποιήθηκε στην Αφρική, εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια τέθηκαν ως ενέχυρο για να ενισχύσουν την παραγωγή πίστωσης ρύπων της ηπείρου.

Η Barbara Haya, διευθύντρια της μελέτης εμπορίας άνθρακα στο Μπέρκλεϊ, δήλωσε: «Είναι ξεκάθαρο πως η πιο σημαντική προσέγγιση άμβλυνσης της ατμόσφαιρας είναι οι απευθείας μειώσεις των εκπομπών αερίων. Πέρα από αυτό, η αγορά αντιστάθμισης δεν αποτελεί έναν αξιόπιστο τρόπο υποστήριξης άμβλυνσης της ατμόσφαιρας.»    

Ερευνητές της Εταιρικής Ανάληψης Ευθυνών: Rachel Rose Jackson και Adrien Tofighi-Niaki

guardian