Η ένωση των «Εκκλησιών», πραγματικότητα ή ουτοπία;

 
Ο Χριστός ίδρυσε μια Εκκλησία και όρισε τις αρχές που θα επιτελεί την σώζουσα αποστολή της στον κόσμο. Όρισε επίσης και τις προϋποθέσεις της ενότητάς της.Υπάρχουν εκείνοι που μιλούν με αισιοδοξία για την λεγομένη ένωση των εκκλησιών και εκείνοι οι οποίοι αμφισβητούν την πραγματοποίησή της.
Είναι δυνατόν να διαιρεθεί η Εκκλησία; Μπορεί να γίνει η επανένωση του πολυδιασπασμένου χριστιανικού κόσμου; Τι τον οδήγησε τελικά στη διάσπασή του; Τι είναι αίρεση και πόσο κακό προκαλεί στο εκκλησιαστικό σώμα; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αιρέσεως και σχίσματος; Πως αντιμετώπισε η Εκκλησία το πρόβλημα των αιρέσεων και των σχισμάτων; Πως έγινε το μεγάλο σχίσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσεως του 1054; Ποια είναι τα βασικά χριστιανικά ρεύματα που προήλθαν από την αποκοπή τους από την μία και αδιαίρετη Εκκλησία; Τι δείχνει η ιστορία, ποια Εκκλησία έμεινε πιστή στην αρχαία και απαραχάρακτη παράδοση, για να οριστεί ως η αληθινή Εκκλησία; Βρίσκεται σε αίρεση ή σχίσμα η δυτική χριστιανοσύνη; Έγιναν απόπειρες ενώσεως στην ιστορία των 10 αιώνων χωρισμού Ανατολής και Δύσης; Ποιες προϋποθέσεις θέτει η Εκκλησία μας για μια πιθανή ένωση των εκκλησιών; Τι γίνεται με τους λεγομένους θεολογικούς διαλόγους; Πόσο συμβάλλουν στην ένωση; Γιατί το έτος 2025, θεωρείται απο τους θιασώτες της ενώσεως κομβικό για την ένωση των «εκκλησιών»; Τα θα γίνει τότε; Ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας ως συνειδητών πιστών σε μια ενδεχόμενη ένωση, χωρίς τις προϋποθέσεις που θέτει η Εκκλησία;