Γιατί οι υποχρεωτικότητες, τα διαβατήρια και οι περιορισμοί μπορεί να προκαλέσουν περισσότερο κακό παρά καλό

Γράφει ο Δημήτριος Γάκης, πρ. Διοικητής Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ
 
Δημοσιευμένο Επιστημονικό Άρθρο στο BRITISH MEDICAL JOURNAL. Παραθέτω αυτούσια την μετάφραση.
 
ΣΥΝΟΨΗ:
Οι πολιτικές υποχρεωτικού εμβολιασμού COVID-19 χρησιμοποιήθηκαν σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 για την αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού. Ωστόσο, οι πολιτικές αυτές έχουν προκαλέσει σημαντική κοινωνική και πολιτική αντίσταση, γεγονός που υποδηλώνει ότι έχουν ακούσιες βλαβερές συνέπειες και ενδέχεται να μην είναι δεοντολογικά, επιστημονικά δικαιολογημένες και αποτελεσματικές.
 
Περιγράφουμε ένα ολοκληρωμένο σύνολο υποθέσεων για τους λόγους για τους οποίους οι τρέχουσες πολιτικές για τα εμβόλια COVID-19 μπορεί να αποδειχθούν τόσο αντιπαραγωγικές όσο και επιζήμιες για τη δημόσια υγεία. 
 
Το πλαίσιό μας συνθέτει γνώσεις από τη συμπεριφορική ψυχολογία (αντίδραση, γνωστική ασυμφωνία, στίγμα και δυσπιστία), την πολιτική και το δίκαιο (επιπτώσεις στις πολιτικές ελευθερίες, την πόλωση και την παγκόσμια διακυβέρνηση), την κοινωνικοοικονομική (επιπτώσεις στην ανισότητα, την ικανότητα του συστήματος υγείας και την κοινωνική ευημερία) και την ακεραιότητα της επιστήμης και της δημόσιας υγείας (διάβρωση της δεοντολογίας της δημόσιας υγείας και της ρυθμιστικής εποπτείας).
 
Η ανάλυσή μας υποδεικνύει ΕΝΤΟΝΑ ότι οι πολιτικές για τα υποχρεωτικά εμβόλια COVID-19 είχαν ΕΠΙΖΗΜΙΕΣ επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη του κοινού, στην εμπιστοσύνη στα εμβόλια, στην πολιτική πόλωση, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις ανισότητες και στην κοινωνική ευημερία. 
 
ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕ την αποτελεσματικότητα και τις συνέπειες της πολιτικής εξαναγκαστικού εμβολιασμού στην αντιμετώπιση πανδημιών και καλούμε την κοινότητα της δημόσιας υγείας και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να επιστρέψουν σε προσεγγίσεις δημόσιας υγείας χωρίς διακρίσεις και με βάση την εμπιστοσύνη στις πολιτικές υγείας.
 
Το άρθρο αποτελεί ΧΑΣΤΟΥΚΙ στις επιλογές της Κυβέρνησης