Γέρων Δωρόθεος: Κυριακή των Πατέρων της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου

“Σήμερα η Εκκλησία όρισε να ακούσουμε ένα ευαγγέλιο, το οποίο εξωτερικά φαίνεται σκληρό και δύσκολο, όμως, είναι όλη η ουσία του Χριστιανισμού”. “Θα πρέπει μέσα στην καρδιά μας να έχουμε πάρει μια ήρεμη απόφαση, ότι ο Θεός είναι το μεγαλύτερο αγαθό για εμάς. Ότι ο Χριστός είναι η πρώτη Αγάπη, και οι άλλες αγάπες είναι δευτερεύουσες. Γιατί και αυτός ο κόσμος έχει αγάπες, αλλά δεν πρέπει να παρασυρθούμε από αυτό. Θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας ποια είναι η ιεράρχηση στις αξίες μας. Ότι πρώτα απ’ όλα είναι ο Θεός και η αγάπη για τον Θεό είναι η κυρίαρχη αγάπη. Όλα τα άλλα έρχονται μετά από αυτό…”. “Τον Θεό δεν πρέπει να τον φοβάται κανείς, ούτε να Τον πλησιάζει από συμφέρον για να πάρει μία καρέκλα στον Παράδεισο. Πάει κοντά στον Θεό, επειδή Τον αγαπάει. Η σχέση με τον Θεό, είναι μία σχέση αγαπητική, και πηγάζει από μέσα μας, από την καρδιά μας, και δεν μπορούμε να ζήσουμε αν δεν Του πούμε: Σ΄αγαπώ Κύριε! Γιατί αυτό είναι η Λειτουργία, στην Λειτουργία Του λέμε πόσο τον αγαπούμε. Αυτό είναι η λατρεία, αυτό είναι η προσευχή”. Μία ωφέλιμη και ένθερμη ομιλία του μακαριστού γέροντός μας Δωροθέου, με αφορμή το ευαγγέλιο της Κυριακής των Πατέρων της Δ Οικουμενικής Συνόδου. Να έχουμε την ευχή του.