Επιστημονική μελέτη ανίχνευσε σοβαρές δερματικές αντιδράσεις μετά από τον εμβολιασμό με mRNA εμβόλια!

Οι συγγραφείς της παρούσας μελέτης ανίχνευσαν δερματικές ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από εμβολιασμό με mRNA εμβόλια έναντι του κορνωοϊού. Τις χαρακτήρισαν ως τοπικές αντιδράσεις, παρόλο που δεν εντοπίζονταν μόνο στο σημείο έγχυσης, αλλά και απομακρυσμένα.
Οι Καθητές Πουλάς και Φαρσαλινός σχολίασαν ότι οι δερματικές αντιδράσεις είναι στο πλαίσιο γενικευμένων αντιδράσεων (δηλαδή συνοδεύονταν από μυαλγίες, ναυτία, πονοκεφάλους, αιματουρία, κ.λπ.). Οι συγγραφείς της μελέτης υπενθυμίζουν ότι αυτές οι συστημικές αντιδράσεις μπορεί να οφείλονται σε διαταραχή του χολινεργικού συστήματος (μετά από την παραγωγή της πρωτεϊνης ακίδας)
Να σημειωθεί ότι αντίστοιχες γενικευμένες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν παρατηρηθεί και στις κλινικές δοκιμές των συγκεκριμένων σκευασμάτων, αλλά οι συγγραφείς τους στις δημοσιεύσεις που έκαναν δεν τις είχαν χαρακτηρίσει ως γενικευμένες.
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της μελέτης: