Ἔχει μείνει τίποτα ὄρθιο;

Γράφει ὁ Ἠλίας Ἀθ. Θεοχαράκης – Θεολόγος
 
   “Εἶπεν ὁ Κύριος ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν”. Ὁ Κύριός μας, ὅταν δημιούργησε τόν ἄνθρωπο, τοῦ ἔδωσε τό μεγαλύτερο δῶρο, τό αὐτεξούσιο, πού τόν ξεχωρίζει ἀπό ὅλα τά δημιουργήματα, νά μπορεῖ ἐλεύθερα νά ἀποφασίζει καί Αὐτός πού τόν δημιούργησε, χωρίς νά τόν ρωτήσει, δέν μπορεῖ νά τόν βάλει στόν παράδεισο, ἐάν δέν τόν ρωτήσει. Γιά αὐτό καί δέν σώζει καί τόν διάβολο, ἐπειδή ἐκεῖνος δέν τό θέλει καί σέβεται τήν ἐλευθερία του.
 
    Σήμερα αὐτή ἡ ἐλεύθερη βούληση καί ἐπιλογή πολεμεῖται στή χώρα πού γεννήθηκε ἡ δημοκρατία. Οἱ ἀγωνιστές τό 21 πού φέτος ἑορτάζουμε τά 200 χρόνια πολέμησαν ὑπέρ πίστεως πρῶτα καί πατρίδος καί γιά τήν Ἐλευθερία. Ὑγεία εἶχαν ἐλευθερία δέν εἶχαν καί ὑγεία χωρίς Ἐλευθερία εἶναι ἄχρηστη. Θυμᾶμαι πώς, πρίν ἀπό πολλά χρόνια, οἱ ψευτοκουλτουριάρηδες ἀρνιόταν νά δώσουν τά στοιχεῖα τους στήν ἀστυνομία. Τώρα μέ μεγάλη εὐκολία τά ἐπιδεικνύουν σέ κάθε σερβιτόρο καφετέριας καί ἐστιατόριου χωρίς καμία διαμαρτυρία. Ποῦ εἶναι οἱ δικαστές; Ποῦ εἶναι οἱ δημοσιογράφοι; Ποῦ εἶναι ἡ ὑπηρεσία Προστασίας Προσωπικῶν δεδομένων; Ποῦ εἶναι ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτη; Ποῦ εἶναι οἱ ἀρχιερεῖς, πού ἀντί νά ἀφήσουν τά 99 πρόβατα καί νά ψάξουν μέ πολλή ἀγάπη νά βροῦν τό ἕνα, αὐτοί τό πολεμοῦν καί τό ἀπειλοῦν νά τό θέσουν ἐκτός Ἐκκλησίας; Ὅπου ὑπάρχει πίεση καί ἀπειλές, εἶναι σίγουρο ὅτι δέν ὑπάρχει Χριστός. Ὑπάρχει κάποιος ἄλλος ἀπό πίσω καί ὁ νοῶν νοείτω. Στωμεν καλῶς!