Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -102-

 

 

102 

αν δέν γνω­ρί­ζης τόν Θε­ό, δέν μπο­ρεῖ νά κι­νη­θῆ μέ­σα σου ἡ ἀ­γά­πη Του, καί δέν μπο­ρεῖς νά ἀ­γα­πή­σης τόν Θε­όν, ἐ­άν δέν Τόν ἰ­δῆς (διά τῆς νο­ε­ρᾶς αἰ­σθή­σε­ως τοῦ νοῦ). (ΙΣΤ΄,58). 

 

Οἱ Λόγοι του ἔχουν πράγματι ἰδιαίτερη χάρη καί βάθος πνευματικό. Ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Παΐσιος εἶναι σάν τίς πολυβιταμινοῦχες τροφές. Ἕνας λόγος του σέ τρέφει γιά μέρες. Οἱ Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ θεωροῦνται ὅτι εἶναι γιά προχωρημένους πνευματικά ἀλλά μποροῦν ὅλοι νά ὠφεληθοῦν. Εἶναι πολύ συγκαταβατικός ὁ Ἅγιος καί δίνει προθυμία σέ ὅλους. Ἰδιαιτέρως παρηγορεῖ καί καθοδηγεῖ τούς μοναχούς καί μάλιστα τούς Ἡσυχαστές.

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα