Η πρόρρηση του Οσίου Πορφυρίου από το 1982 για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και το επακόλουθο σφράγισμα!